• Flexicon

Flexicon aseptisk vätskefyllning

Den slutgiltiga flexibiliteten för skalbar aseptisk fyllning

I mer än 30 år har Flexicon varit förstahandsvalet för aseptisk vätskefyllning i GMP-reglerade industrier.

Hjärtat i Flexicons alla fyllningssystem är våra peristaltiska fyllningsmaskiner med deras låga skjuvning och skonsamma pumpning, som garanterar att din värdefulla produkt transporteras med hög noggrannhet och precision utan att skadas 

Flexicon erbjuder ett sortiment av vätskefyllnings- och kapsyleringssystem som växer med ditt företag. Flexicons utbud sträcker sig från enheter för manuell fyllning via halvautomatiska system till helautomatiska maskiner för fyllning, förslutning och kapsylering. De helautomatiska systemen är anpassade att passa alla glasampuller, plastflaskor, teströr, ögondroppare eller ej självstående mikrorör.

Flexicon är specialiserat på utveckling och tillverkning av aseptiska fyllningssystem för de biotekniska diagnostiska och farmaceutiska marknaderna med tyngdpunkt på precision, effektivitet och flexibilitet. I egenskap av erfaren ledare inom aseptisk fyllning har Flexicon utvecklat alla delar av våra produkter och tjänster kring den grundläggande principen att minska riskerna. 

Som en del av Watson-Marlow Fluid Technology Solutions stöds Flexicon av ett globalt nätverk av försäljningsingenjörer och tekniska supportingenjörer, som hjälper dig med dina processer oavsett vilket skede i affärsutvecklingen du befinner dig i.

Flexicon har ett produktsortiment som kan byggas samman till större system i takt med att dina behov växer.

Det skalbara konceptet minskar valideringskostnaderna och begränsar de tilläggsinvesteringar som behövs när ditt kapacitetsbehov ökar.

PF7 peristaltisk fyllningsmaskin för bordsbruk

Flexicons framsynta produktutvecklingspolicy fortsätter att driva tillväxten av ett unikt högkvalitativt produktsortiment såsom den nya PF7-fyllningsmaskinen för bordsbruk. Flexicon PF7 är resultatet av 30 års industrifokuserad erfarenhet.

PF7 är enkel att använda, minskar risken för fel, är mycket flexibel och uppvisar den precision som kännetecknar Flexicons varumärke, vilket är en garanti för att GMP-krav och föreskrifter uppfylls. 

 • Precisionsfyllning från så små volymer som 0,2 ml
 • Repeterbar fyllningsnoggrannhet bättre än ± 0,5 % undviker dyrbar överfyllning
 • Ingen skumning, inget stänk eller droppande mellan fyllningar

 

Helautomatisk fyllning

Innovativ design med många tillval som tillgodoser alla krav.

FPC60 helautomatiskt fyllnings-/förslutningssystem

FPC60 är ett aseptiskt fyllnings- och förslutningssystem för små batcher med unika konfigurationsmöjligheter. FPC60-systemet kan designas och byggas med olika tillvalslösningar. Det möjliggör anpassning till alla steg i fyllnings- och förslutningsprocessen som inmatning av ampuller, fyllning, förslutning, kapsylering, automatisk kassering och utmatning av produkten.

För att motsvara behoven av aseptiska fyllnings- och förslutningstillämpningar tillhandahåller Flexicon nyckelfärdiga FPC60-lösningar för LAF- och RABS-system. Flexicon levererar även en lösning med integrerad isolator för FPC60 i samarbete med våra utvalda samarbetspartners.

 • Minska kontamineringskällorna och spara tid med handsfree förstakalibrering.
 • Ytterst noggrann fyllning, bättre än ±1 % från 0,2 ml upp till 100 ml
 • Inget behov av tryckluft och inga formatdelar för hela ampullsortimentet

 

FPC60

Flexicons produktsortiment

Aseptiska vätskefyllnings- och kapsyleringssystem

 1. Helautomatiska system

  Visa sortimentet med helautomatiska produkter från Flexicon för aseptisk vätskefyllning.

 2. Engångsset

  Bruksklara fyllningssystem för engångsbruk

Flexicon broschyr för vätskefyllning

Flexicons produkter växer med ditt företag, från fristående enheter för manuell fyllning via halvautomatiska system till helautomatiska maskiner för fyllning, förslutning och kapsylering.

Hämta Flxicon-bryschyren

Flexicon PF7 valdes för att transportera anpassad media för diagnostiska COVID-test i näsan

bioBoaVista, en brasiliansk specialisttillverkare av odlingsmedier för mikrobiologisk diagnostik, har utvecklat ett viralt transportmedium (MTV) för effektivare tester i näsan för diagnos av COVID-19. Det nya mediet stabiliserar proverna betydligt längre; upp till 48 timmar i rumstemperatur och upp till 5 dagar mellan 2 °C till 8 °C, jämfört med standardprover i saltlösning som bara varar i 12 timmar.

Läs hela fallstudien

Flexicon i sektorer