Processutrustning i gruvindustrin

Teknik för förlängd livslängd i krävande tillämpningar

 1. qdos metering pump

  Qdos pumpar för kemikaliedosering

  Eliminerar alternativa tillbehör för doseringspumpar som krävs för noggrann, linjär och repeterbar dosering för maximalt utbyte av mineraler från återvinningsprocesser.

Tillförlitlig teknik

Dagens gruv- och anrikningssindustri har ett betydande ansvar för att skärpa miljöregleringen... 

Vi förbättrar metall- och kolbaserad mineralutvinning i dagbrott och underjordiska gruvor genom att förbättra driftseffektiviteten med robust pump- och slangteknik med lång livslängd.

Världsledare inom peristaltisk pumpning

Moderna gruv- och processanläggningar måste vara hållbara för att möta stränga miljöbestämmelser. Utvinning av metalloxid-, sulfid- och kolbaserad malm, tillsammans med upparbetning av lakrester, kräver pump- och slangtekniker som tål tung drift.

Våra peristaltiska pumpar kan installeras på avlägsna platser för transport av nötande slam utan tillgång till färskvatten för spolning av tätningar och packboxar. På stationer för kemikaliedosering kan våra pumpar användas utan tillbehör för tryckluft eller flödesreglering, invallning eller sållningsutrustning som normalt krävs för att uppnå säkra, noggranna resultat.

Produkternas prestanda är enhetlig över mineralåtervinningsprocesser som flotation, CIL och lakningsanläggningar. Våra högkvalitativa produkter ger besparingar i arbetskraft och processvatten och samtidigt ökat produktionsutbyte av metall och ädelstenar.

Karaktären hos det nötande slammet och de aggressiva kemikalierna utgör betydande utmaningar för andra deplacement- och centrifugalpumpar som rekommenderas för underjordiska gruvor och dagbrott. Våra peristaltiska pumpar ger betydande fördelar för säker pumpning av trögflytande och nötande pasta och massa och svåra vätskor i processer för mineralutvinning som avvattning och lakning.

 • Inga rörliga delar kommer i kontakt med produkten
 • Minskad stilleståndstid och lägre underhållskostnader
 • Självevakuerande pumpar som kan torrköras utan behov av skydd
 • Betydligt lägre vattenförbrukning jämfört med andra pumpar

Transport av produkter med 80 % fasta ämnen, eller hög surhetsgrad, skapar problem för membranpumpar, centrifugalpumpar och andra pumptyper. Den enda slitdelen i en peristaltisk pump är slangen som kan bytas på plats.

Den unika konstruktionen av våra robusta processpumpar för gruvdrift övervinner utmaningarna med transport av förtjockat slam och lakrester, koncentratfiltermatning, och kemikaliedosering, vilket avsevärt minskar underhållskraven och därmed den totala ägandekostnaden.

Produkter i fokus

 1. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Marprene-slangar

  Marprene-slangar

  Termoplastisk elastomerslang som är särskilt resistent mot oxiderande ämnen. 5 ºC till 80 ºC (23 ºF till 176 ºF) till 7 bar (100 psi).

  Slang – peristaltisk

 3. Corroflon-slang

  Corroflon-slang

  Veckad hålslang för överföring av processvätskor där ett slätt hål inte är ett specifikt krav.

  Flexibla slangenheter

Tillämpningar

 1. Filtermatning

  Vatten är en värdefull resurs och ju mindre du behöver använda i din gruv- och mineralbearbetning...

 2. Malmprovtagning

  Provtagning av malmkoncentrat är avgörande för att fastställa lönsamheten för malmreserver.

Artiklar i fokus

 1. Nyheter

  Bredels NR-transportslang

  Lansering av Bredels NR Transfer-slang för allmänna tillämpningar inom vätsketransport

  Nyheter/insikt

Dokument

All litteratur
All litteratur

Global support

Våra pumpar ger en snabb avkastning på investeringen tack vare snabb service, lång livslängd och avsaknaden på extrautrustning.

Med stöd från ett globalt nätverk av specialiserade ingenjörer kan vårt team tillhandahålla tekniska lösningar oavsett var du befinner dig i världen.

Kundsupport

Vårt team är redo att ge dig support

Vårt team med gruvspecialister är här för att hjälpa dig att nå framgång.
Ring oss på +46 8 556 556 09 eller

Kontakta vårt team