• Om WMFTS

Vårt företag

Upptäck varför vi är erkända som världsledande

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) är världsledande inom nischen peristaltiska pumpar och tillhörande flödesbaneteknik för livmedels-, läkemedels-, kemi- och miljöindustrin. Vi består av tio etablerade varumärken, vart och ett med sitt eget expertområde men som tillsammans erbjuder våra kunder oöverträffade lösningar för deras pumptillämpningar.

Kunder kräver mycket av sin processutrustning och ett av huvudkraven är att den ska bibehålla produktens egenskaper. Företag som levererar deplacementpumpar som Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, måste leverera produkter som möter en rad krav inklusive: valuta för pengarna, låg ägandekostnad, tillförlitlighet, enkla att underhålla och bra support.

Dessutom finns det krav på avkastning på investeringen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att visa hur våra deplacementpumpar säkerställer noggrann dosering, transport och fyllning vilket ger betydande processeffektivisering under utrustningens livslängd.

Faktorer som också ska tas med i beräkningen när man väljer pump är: flöde, tryck i systemet, vätskans viskositet, om det finns nötande partiklar, storleken på dessa, temperatur och sugförhållanden. WMFTS har dedicerade tillämpningsingenjörer tillgängliga för att hjälpa kunder att välja rätt pump.

Watson-Marlow Pumps: Peristaltiska slangpumpar inklusive den nya Qdos pumpen som eliminerar behovet av tillbehör, ökar produktiviteten och minskar kemiskt spill i vattenrenings-, miljö- och gruvsektorn. Detta uppnås genom noggrann, linjär och repeterbar dosering vilket inte konventionella membranpumpar klarar.

Watson-Marlow Tubing: Precisionsslang inklusive platinahärdad Pumpsil-silikonslang, som har en nyckelroll i tillverkande bioteknisk och farmaceutisk industri. Slangen tillverkas i renrum i enlighet med ISO 14644-1 klass 7, och ger absolut sterilitet genom hela vätskehanteringsprocessen.

Flexicon Liquid Filling: System för aseptisk fyllning och kapsylering, förenklar valideringen för kunder i krävande, kontamineringsfria farmaceutiska och kliniska tillämpningar. Designade för små till medelstora system med en noggrannhet på ±0,5 % vid volymer från 0,5 till 250 ml.

Bredel Hose Pumps: Processpumpar som är självsugande, som kan torrköras och som inte har några interna ventiler. Dessa slangpumpar förbättrar processer genom att eliminera besvärliga och dyra tillbehör såsom olika ventiler och skydd mot torrkörning, vid hantering av slam med hög viskositet och nötande vätskor.

Maso Sine Process Pumps: Sinuspumpar specialkonstruerade för livsmedelsindustrin. Pumparna har kraftfull sugförmåga med låg skjuvning och låg pulsation, för att på säkert sätt transportera ömtåliga produkter utan risk för nedbrytning. Den högeffektiva arbetsprincipen i Masosine-pumparna bidrar till att spara energi och reducera CO2-utsläppen.

Alitea: Pumphuvuden och panelmonterade drivenheter för OEM-kunder och maskintillverkare som behöver föra ut produkter till marknaden snabbare och med lägre utvecklingskostnad. Genuina ”installera och glöm”-lösningar som ger lång och förutsägbar livslängd.

BioPure: Avancerade slanganslutningssystem för engångsbruk för kunder inom läkemedelsindustrin. Det finns en tydlig synergieffekt och möjlighet till tillväxt genom att sammanföra BioPure:s produktsortiment och WMFTS:s produkter för att möta den snabbt ökande marknaden för engångsprodukter.

Asepco: Design och tillverkning av mycket tillförlitliga aseptiska ventiler för den biofarmaceutiska industrin. Asepco använder patenterad, marknadsledande teknik som förbättrar steriliteten inom den biotekniska produktionsprocessen.

Flow Smart: Ett sortiment med skärmade platinasilikonslangar och högpresterande hygieniska packningar

Aflex Hose: Specialister på design och tillverkning av flexibla PTFE-belagda slangar

WMFTS är ett helägt dotterbolag till Spirax-Sarco Engineering plc (LSE: SPX), en global koncern med ca 9,900 anställda över hela världen. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions består av tio etablerade varumärken, var och en med sitt eget expertisområde, som tillsammans erbjuder våra kunder oöverträffade lösningar för sina pumptillämpningar.

Våra värderingar

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert