Försäkringar om överensstämmelse

Överensstämmelsedokument

Dessa datablad beskriver några av de försäkringar om överensstämmelse som gäller för WMFTS:s produkter för flödesbanor. Dessa datablad beskriver de mest efterfrågade försäkringarna om överensstämmelse. Kontakta din lokala WMFTS-representant för försäkringar om överensstämmelse som inte finns med i dokumenten. WMFTS kan eventuellt erhålla specifik information för din förfrågan.

Observera att WMFTS:s tredjepartsleverantörer har tillhandahållit informationen som anges i dessa dokument. Såvitt vi känner till är denna information korrekt när dessa dokument har sammanställts. WMFTS förlitar sig dock på dessa uttalanden från våra leverantörer och utför inga specifika tester för att verifiera den information som tillhandahålls. Produktens slutanvändare bör utvärdera all information som tillhandahålls och avgöra om informationen är tillräcklig för deras riskbedömning.

Sammanfattningsguider

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert