• Om WMFTG

Hållbarhet

Eftersom vi tänker hållbart utvecklas vi till en smartare, renare och säkrare verksamhet.

Styrkan i vår verksamhet underbyggs av vårt åtagande att agera hållbart. Vårt arbete förbättrar våra kunders miljöpåverkan och ökar deras hållbarhet, precis som vi ständigt strävar efter att förbättra vår egen.

En del av vår snabba geografiska expansion de senaste åren har handlat om att skapa dedikerade tillverknings-, försäljnings- och supportanläggningar över hela världen. Detta innebär att våra produkter och våra kunder stöds av en leveranskedja som är motståndskraftig mot yttre påtryckningar och krafter.

Genom att ta hänsyn till vår tillverkning kan vi hantera risker och skapa robusta strategier för att möta morgondagens utmaningar, var vi än befinner oss i världen.

Som teknikföretag ligger vi i täten när det gäller innovation. Det stöder vi genom stora investeringar i forskning, utveckling och infrastruktur. Våra team runt om i världen är sammankopplade och uppmuntras att samarbeta i strävan efter excellens. Detta sträcker sig vidare till vår relation med lokala samhällen och de miljöer där vi arbetar.

hållbarhet

Våra arbetsplatser

Vi strävar efter perfektion inom hälsa och säkerhet; främjar mångfald och jämlikhet, respekterar mänskliga rättigheter; agerar i enlighet med våra kärnvärden och personalpolicyer; och investerar i att utveckla våra medarbetares kompetens.

Vi gör detta för att skapa säkra, rättvisa och professionellt utmanande arbetsplatser där människor motiveras till framgång.

Våra samhällen

Vi är en kraft för framtiden i våra lokala samhällen.

Vi fokuserar vår uppmärksamhet på att stödja utbildning inom naturvetenskap och teknik, och ge stöd till utsatta och funktionshindrade. När vi engagerar oss i våra samhällen hjälper vi till att skapa bättre en bättre framtid för människor lokalt, utveckla talangen hos framtida ingenjörer och förbättra varumärkesvärdet.

Vår miljö

Vi vidtar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan och skydda planetens värdefulla resurser genom att minska vatten- och energianvändningen, minska våra koldioxidutsläpp och minimera och hantera avloppsvatten och avfall.

Vår leveranskedja

Vi bygger stark leveranskedja genom ständiga förbättringar och vi arbetar med leverantörer för att driva höga standarder och införliva hållbarhetsfaktorer i vår produktdesign.

Våra kunder

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och produktiviteten och minskar energiförbrukningen, vattenanvändningen och mängden avfall. Genom att hjälpa till att förbättra hållbarheten i våra kunders verksamhet bygger vi starka, långsiktiga relationer, behåller vår konkurrensfördel och utvecklar möjligheter till tillväxt.

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert