• Om WMFTG

Jämställdhet

Mångfald av kön, ålder, kultur, erfarenhet och expertis

Vi är medvetna om att mångfald av kön, ålder, kultur, erfarenhet och expertis bidrar till att förbättra vår förmåga att verka effektivt och etiskt. 

Vi är fast beslutna att leva upp till principen om lika möjligheter i anställning och säkerställer att alla sökande och anställda får likabehandling under sin rekrytering, förflyttning, befordran, utbildning och bedömning av lön och förmåner, oavsett individens kön, ras, genus, funktionshinder, sexuella läggning, ålder, religion eller övertygelse, graviditet eller moderskap, äktenskap eller civilt partnerskap.

jämställdhet

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu