Tillförlitlig, industriell vätskehantering med lågt underhåll

Teknik för förlängd livslängd i krävande tillämpningar

Välja rätt teknik

Vi har revolutionerat den industriella pumptekniken och övervunnit problem med vätskehantering som gör att andra pumptyper misslyckas.

Våra skalbara pumpar och flexibla kinkbeständiga slang hjälper tusentals ingenjörer att förbättra tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten i sin process. Detta motsvarar kostnadsbesparingar som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Experter inom vätsketransport

Genom att utnyttja vår expertis inom vätsketransport i olika industriella tekniska miljöer kan vi hjälpa dig att förbättra effektiviteten och säkerheten i din verksamhet. Sedan 1956 har vi utvecklat ett globalt nätverk av specialister inom vätsketransport för att hjälpa företag att övervinna de mest utmanande tekniska problemen.

Marknadsledande prestanda genom sofistikerad teknik

Uppbackad av ett mångsidigt produktsortiment – utvecklat och konstruerat för de snävaste toleranserna – arbetar vi med dig för att få en full förståelse av din process och tillhandahålla världsledande tekniska lösningar.

Vår grundsyn är att koppla samman ledande pump- och vätskehanteringstekniker med högutbildade ingenjörer. Vårt mål är att leverera helt integrerade lösningar för olika tillämpningar, från koncept till slutlig driftsättning. Vår tjänst stöds av ett globalt försäljnings- och servicenätverk för långsiktig investeringssäkerhet för våra kunder.

Produkter i fokus

 1. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Bredel-slangpumpar (10-50)

  Bredel-slangpumpar (10-50)

  Flöden till 17,520 l/h (4,623 USGPH) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 3. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

Tillämpningar efter industri

 1. Kemisk industri

  Noggranna och säkra kemiska doseringspumpar utan ventiler, tätningar eller packningar som kan...

 2. Keramisk industri

  Hantering av visköst lerslam utan luftinblandning och noggrann dosering av nötande kemikalier

 3. Byggindustri

  Se till att processer på hela din byggarbetsplats är effektiva och säkra

 4. Färg och pigment

  Nötningståliga pumpar med låg friktion ger snabb transport och dosering av pigment.

 5. Tryck och förpackning

  Mycket låga underhållskrav, ej skummande pumpar för bläck och bestrykningsmedel. Snabb rengöring...

 6. Papper och massa

  Få ökat förtroende för tillverkningsprocessen med noggrann och tillförlitlig dosering a...

Utvalda artiklar

 1. Nyheter

  Bredels NR-transportslang

  Lansering av Bredels NR Transfer-slang för allmänna tillämpningar inom vätsketransport

  Nyheter/insikt

Dokument

All litteratur
All litteratur

Ett världsomspännande nätverk av supportingenjörer

Vi har hjälpt tusentals process- och underhållsingenjörer – på alla kontinenter – att lösa sina utmaningar inom vätskehantering. Erfarenheten vi har stödjer varje pump och slang som vi säljer.

När du arbetar med oss levererar vi mer än vår beprövade teknik. Vi samarbetar med dig och ger dig tillgång till ett globalt nätverk av specialiserade industriingenjörer.

Vårt team är redo att ge dig support

Vårt team med industrispecialister är här för att hjälpa dig att nå framgång.
Ring oss på +46 8 556 556 09 eller

Kontakta vårt team