Qdos CWT™

En utveckling inom långvarig kemikaliedosering

Qdos® Conveying Wave Technology

Qdos CWT höjer prestandan en nivå för vårt industriledande sortiment av Qdos®-pumpar för kemikaliedosering. Conveying Wave Technology (CWT) ger alla fördelar med en peristaltisk pump men med betydligt längre livslängd än med traditionella slangar. Qdos CWT ger överlägsen noggrannhet i kemikaliedoseringstillämpningar utan behov av dyr extrautrustning.

Det tätade pumphuvudet minimerar operatörens exponering till kemikalier, och kan säkert bytas på mindre än en minut

  • Flöden upp till 500 ml/min i upp till 9 bar
  • Lång livslängd vid högt tryck
  • Tillförlitlig dosering med lågt underhåll

 

 

qdos cwt

Utveckling av vår industriledanden Qdos-serie

Qdos CWT bygger på etablerad Qdos-drivenhetsteknik. Qdos-serien har ett brett utbud av alternativ för kommunikation och anslutning. Säkerhet för operatör och miljö garanteras genom:

  • Tätat pumphuvud för kemisk inneslutning
  • Sensor för läckagedetektering
  • Möjligheter för fellarm

Qdos CWT-pumpar ger enastående noggrannhet för kemikaliedosering i hållbara tillämpningar för vattenbehandling. Pumparna utsätts inte för ånglåsning och doserar kemikalier konsekvent inklusive natriumhypoklorit utan att behöva överdosera för att säkerställa tillförlitlig behandling.

Pumparna påverkas inte av variationer i omgivningstemperatur samtidigt som den långa livslängden sänker ägandekostnaden.

qdos-pump med cwt30-pumphuvud

Vad är Conveying Wave Technology™?

Conveying Wave Technology använder den peristaltiska principen för att driva ett unikt vätskekontaktelement. För att uppnå den peristaltiska pumprörelsen innehåller pumpen ett EPDM-element i stället för en slang, som arbetar mot en PEEK-slangbana. Resultatet är att vätskekontaktelementen utsätts för mycket låg belastning. Detta innebär att livslängden för en Qdos® CWT™-pump är betydligt längre än för en traditionell pump.

CWT med dess unika vätskekontaktelement har följande fördelar:

  • Ingen gaslåsning
  • Stabil prestanda, även vid variationer i temperatur och tryck
  • Mekanisk återställning ger konstant hög noggrannhet under pumpens hela livslängd

Fallstudie

Kemisk matningspump reducerar underhållet och förbättrar säkerheten vid Kaliforniens vattenåtervinningsanläggning

qdos cwt havssida

 

Vattenåtervinningsanläggningen i San Luis Reys, City of Oceanside i Kalifornien upplevde problem med sina pumpar som matade natriumhypoklorit i cykeln efter klorbehandlingen.

När membranpumparna ersattes med Qdos peristaltiska doseringspumpar reducerades underhållsbehovet och kunden såg en signifikant minskad risk för kemisk exponering av personalen. Driftstrycket som stiger till över 60 psi översteg dock pumparnas driftsparametrar.

Kravet på ett högt driftstryck matchade den nya Qdos® CWT perfekt.

Den innovativa konstruktionen av Qdos-pumpen med CWT-teknik (Conveying Wave Technology) säkerställer konstant, lång livslängd vid konstanta höga tryck upp till 100 psi, och påverkas inte av utgasning från kemikalier som natriumhypoklorit och tillhörande ånglåsning som kan sänka prestanda hos vissa pumptyper. När underhåll krävs är det snabbt och säkert tack vare att pumphuvudet kan bytas utan verktyg

Läs mer om pumparna i Qdos-serien

Qdos® CWT höjer prestandan en nivå för vårt industriledande sortiment av Qdos®-pumpar för kemikaliedosering.

Qdos kemikaliedoseringspumpar