Kemisk industri

Deplacementpumpar för den kemiska industrin

Den kemiska industrin ställer höga krav på pumpningsutrustning. Alla störningar i tillverkningen eller oavsiktliga vätskespill kan vara dyra och leda till allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Watson-Marlows peristaltiska pumpar säkerställer säkerheten, tillförlitligheten och prestandan genom:

 • Fullständig inneslutning av vätskor
 • Möjlighet till torrkörning och självsugning
 • Minskade kostnader för kemikalier genom noggrannare dosering
 • Enkel installation utan behov av extrautrustning 
 • Långa underhållsintervall vilket minskar effekten av stillestånd i processen
 • Låg total ägandekostnad

Våra deplacementpumpar har utformats för att hantera svåra, nötande, frätande och gasfyllda vätskor. Den enda delen som kommer i kontakt med produkten är slangen. Detta innebär att det inte finns några tätningar eller ventiler som kan slitas ut eller upphöra att fungera. Slangen kan snabbt och säkert bytas ut.

Noggrann dosering av flöden från mikroliter per minut till 108 kubikmeter per timme, med jämn noggrannhet upp till ± 0,5 % säkerställer att dyra kemikalier används på ett ekonomiskt sätt och att systemets prestanda optimeras.

kemisk industri,

Nyckelprodukter

 1. Processpumpar i 530-serien

  Processpumpar i 530-serien

  Flöden till 3,5 l/min (55 USGPH) och tryck upp till 7 bar (100 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 200:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 2. Processpumpar i 630-serien

  Processpumpar i 630-serien

  Flöden till 18 L/min (4,76 USGPM) och tryck upp till 4 bar (60 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 650:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 3. Processpumpar i 730-serien

  Processpumpar i 730-serien

  Flöden till 33 l/min (8,8 USGPM) och tryck upp till 2 bar (30 psi). Noggrant varvtalsområde på 3 600:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 4. Bredel-slangpumpar (10-50)

  Bredel-slangpumpar (10-50)

  Flöden till 17,520 l/h (4,623 USGPH) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 5. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 6. Corroline+-slang

  Corroline+-slang

  Slang med slät insida för kemikalier och andra vätskeflödestillämpningar där grov användning kan förekomma.

  Flexibla slangenheter

 7. Corroflon-slang

  Corroflon-slang

  Veckad hålslang för överföring av processvätskor där ett slätt hål inte är ett specifikt krav.

  Flexibla slangenheter

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu