Betrodda av vatten- och avloppsingenjörer världen över

Intelligenta tekniker för kemikaliedosering och -överföring

 1. Design för tung drift

  Utan lober, rotorer eller tätningar som kan fallera ger våra pumpar för tung drift enhetlig, tillförlitlig prestanda i tillämpningar med nötande innehåll med hög andel fasta partiklar

Välja rätt teknik

Våra peristaltiska pumpar, slangar och slangprodukter hjälper vattenreningsingenjörer att möta utmaningar i olika processer. Den enkla peristaltiska tekniken hjälper till att förenkla underhållet.
Utan ventiler, skovlar eller pumphjul har vår teknik tydliga fördelar jämfört med andra pumptyper.

Skydda dina människor och din produkt

Vi konstruerar våra pumpar för att skydda din process- och driftpersonal. Tekniken bakom Qdos ReNu-pumphuvudet gör att kemikalien förblir inuti pumphuvudet vid fel. Med programvara som upptäcker läckor och stoppar pumpen vid händelse av fel, avlägsnar vi behovet av onödigt underhåll och risken för exponering till kemikalier. För att säkra kvaliteten på din produkt kan vår intelligenta pumpprogramvara aktivera larm och generera felrapporter, vilket ger en perfekt lösning för vätskehantering för avlägsna platser.

Teknik utformad för att förenkla din process

Miljöhänsyn och bevarandet av våra naturresurser är beroende av rening och återanvändning av vatten. Det kommer att finnas mindre vatten än olja 2030, med en efterfrågan som överstiger utbudet med 40 %. Närmare hälften av världens befolkning kommer att bo i vattenstressade områden. Återanvändning av alla former av vatten i vårt dagliga liv, från hushållsvatten och kommunalt vatten till industriellt processvatten, kommer att bli en nödvändighet, med högre krav på kemikaliedosering.

Utmaningen att använda rätt teknik och metoder i alla vattenreningsprocesser kompliceras av de varierande förhållandena på olika platser och inom olika branscher.

De detaljerade kemikaliekraven för rening av industriellt avloppsvatten skiljer sig från de utmaningar som finns i leveransen av rent dricksvatten till hela samhällen. Från justering av pH-nivåer i avloppsanläggningar till desinfektion och luktkontroll, har vi ett varierat produktsortiment som stöds av ett globalt nätverk av ingenjörer för att tillhandahålla innovativa lösningar för dina utmaningar.

Produkter i fokus

 1. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Bredel-slangpumpar (10-50)

  Bredel-slangpumpar (10-50)

  Flöden till 17,520 l/h (4,623 USGPH) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 3. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

Tillämpningar

Artiklar i fokus

 1. Nyheter

  Bredels NR-transportslang

  Lansering av Bredels NR Transfer-slang för allmänna tillämpningar inom vätsketransport

  Nyheter/insikt

Dokument

All litteratur
All litteratur

En partner för vatten- och avloppsrening

Om du doserar kaustiska kemikalier eller hanterar nötande slam kan pumphaverier bli en regelbunden utmaning som utgör en risk för vattenkvaliteten. Våra peristaltiska pumpar är pålitliga, enkla att underhålla och levererar hög volymetrisk noggrannhet vilket är mycket viktig för effektiv flockulering och desinfektion. Med stöd från ett globalt nätverk av specialiserade ingenjörer kan vårt team tillhandahålla tekniska lösningar oavsett var du är.

Vårt team är redo att ge dig support

Vårt team med miljöspecialister är här för att hjälpa dig att nå framgång.
Ring oss på +46 8 556 556 09 eller

Kontakta vårt team