• Vatten och avlopp

Vatten- och avloppstillämpningar

Vi har en lösning för dina specifika tillämpningsbehov. Visa våra produkter efter typ av tillämpning för att hitta rätt lösning för behoven i dina flödesbanor.

Tillämpningar inom miljö- och avloppsvatten

Watson-Marlow Fluid Technology Group har i årtionden hjälpt vatten- och avloppsreningsverk att säkra slutproduktens kvalitet, sänka ägandekostnaderna och minimera riskerna.

Våra peristaltiska pumpar har inga ventiler, membran, rotorer, statorer, kardanknutar eller lober som kan gå sönder. Risken för häverteffekter och gasblockering, som är vanligt i membranpumpar, har uteslutits. De är enkla att sköta, noggranna, självsugande och tål att köras torra. Resultatet är pumpar som ger:

 • noggrann, föroreningsfri dosering
 • tillförlitlig hantering av slam samt viskösa, nötande och korrosiva vätskor
 • betydligt lägre total ägandekostnad

Kombinationen av rätt produkter, som backas upp av ett globalt nätverk av erfaren support, är skälet till att ledande vattentekniker vänder sig till Watson-Marlow Fluid Technology Group för att få hjälp med att möta dagens utmaningar.

Miljötillämpningar

Watson-Marlow Pumps i miljötillämpningar

Dosering och transport av kemikalier

Peristaltiska pumpar som noggrannt pumpar nötande kemikalier som kalkslurry, pulveriserat aktivt kol (PAC), natriumhypoklorit (hypo), alun och andra kemikalier

Mer om dosering och transport av kemikalier

Slamtransport och slaminmatning

Peristaltiska slangpumpar för matning av primärslam och förtjockat slam till rötkammare och avvattningsenheter

Mer om slamtransport och slaminmatning

Nyckelprodukter

 1. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Processpumpar i 530-serien

  Processpumpar i 530-serien

  Flöden till 3,5 l/min (55 USGPH) och tryck upp till 7 bar (100 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 200:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 3. Processpumpar i 630-serien

  Processpumpar i 630-serien

  Flöden till 18 L/min (4,76 USGPM) och tryck upp till 4 bar (60 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 650:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu