Pumpar efter arbetsprincip

Peristaltiska och sinusformade pumpar använder de enklast möjliga pumpprinciperna

Peristaltiska pumpar

Peristaltiska pumpar har inga ventiler eller tätningar, vätskan kommer endast i kontakt med slangen. Enkel att installera och använda, snabbt underhåll är det av de snabbast växande pumptyperna i världen.

 • Ingen kontaminering av pump eller vätska
 • Idealisk för slam samt trögflytande, skjuvkänsliga och frätande vätskor
 • Inget återläckage
 • Brett sortiment av slangar inklusive slangar för industri, livsmedel och läkemedel
Utforska hur peristaltiska pumpar fungerar

Sinusformade pumpar

Sinuspumpar använder en enkel sinusformad rotor skapar fyra lika stora kammare när den roterar. Kammarna öppnas och stängs för att dra in vätska genom pumpen, vilket resulterar i ett smidigt flöde med så gott som ingen pulsation.

 • Enkelt underhåll utförs på plats av produktionspersonal
 • Flöden åt två håll gör det möjligt för vätskan att föras tillbaka till ursprungskällan
 • Eftersom de våta och torra ändarna finns på två olika ställen förhindras kontaminering
Utforska hur snuspumpar fungerar

Konkurrenter

Excenterskruvpumpar kan inte torrköras i mer än några sekunder. De har sugförmåga men om det tar tid för vätskan att nå pumpen måste rotorn/statorn antingen smörjas manuellt eller förfyllas med mediet som ska pumpas.

Kolvpumpar förlitar sig på kulventiler som måste skyddas med filter och ännu fler ventiler, t.ex. tryckventiler. För att upprätthålla flödet behövs en bottenventil. Ventiler är benägna att täppas till och gå sönder.

Pneumatiska membranpumpar kräver tryckluft för att driva dem. Om detta inte redan finns på plats så är den dyr att installera. Även väl underhållna tryckluftssystemen är ineffektiva och läcker minst 30 % luft.

Pumpar efter princip

 1. Kolvpumpar

  Lär dig mer om hur kolvpumpar fungerar.

 2. Centrifugalpumpar

  Centrifugalpumpar är en av de vanligaste maskinerna inom det industriella landskapet.

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert