Hur fungerar rotorlobpumpar?

Rotorlobpumpar är en högvärdig teknik för deplacementpumpar som används i stor utsträckning inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin.

Förståelse av tekniken

Rotorlobpumpar är en högvärdig teknik för deplacementpumpar som används i stor utsträckning inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Pumparnas funktion gör att de kan hantera skjuvningskänsliga material med låg skjuvning. Pumparna är tillverkas vanligtvis av rostfritt stål, vilket ger dem överlägsna hygieniska egenskaper, inklusive möjlighet till CIP- och SIP-rengöring.

lobpump

Hur fungerar tekniken i en lobrotorpump?

I likhet med kugghjulspumpar använder roterande lobrotorpumpar två roterande lober som fångar in en vätskevolym i en kammare. Rotorns jämna rotation skapar ett vakuum på pumpens flödessida. Pumpen har även två uppsättningar med mekaniska tätningar som måste underhållas. Dessa är svåra att rengöra på grunda av dödpunkter i höljet. Dessutom måste lobrotorpumpar specialkonstrueras för tillämpningen. Pumparna har vanligtvis en lång livslängd men när de går sönder kan underhållet vara komplext och tidskrävande.

 Fortsatt pumpning tvingar ut det pumpade materialet genom utloppsporten. Om utloppsporten är begränsad – som om man släpper ut en stor luftvolym i en motors insugningsrör – skapas tryck i utloppsutrymmet. 

Roterande lobrotorpumpar används oftast i tillämpningar med trögflytande livsmedel samt farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar där hygienisk pumpning och låg skjuvning krävs. Men om stora fasta ämnen eller nötande vätskor pumpas kan pumploberna slitas eller skadas vilket sänker flödet.

Utforska Certa från MasoSine

Certa-sinuspumpar från MasoSine tillhandahåller vätsketransport med mycket låg skjutning och sänker samtidigt strömförbrukningen med upp till 50 % för högviskösa vätskor upp till 8 miljoner cP. Överlägsen sugkraft säkerställer att kavitation praktiskt taget elimineras.

  • Förhindrar luftning och skumbildning
  • Reducerar IP-cykler och rengöringsmedel
  • Förbättrar energieffektiviteten vid hög viskositet

Renare än alla lobrotor- eller kolvpumpar. Certa-pumpar erbjuder EHEDG- (typ EL klass I och EL aseptisk klass I) och 3A-certifiering som standard.

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert