• Om WMFTG

Våra värderingar

Lär dig mer om de kärnvärden som hjälper till att definiera vår kultur och göra den till en bättre arbetsplats.

Värderingar är de riktlinjer vi använder inom hela koncernen som stöd vid beslutsfattande, vägledning i vårt beteende och rättesnöre när vi definierar vår kultur. Genom att tillsammans arbeta med dessa värderingar varje dag bygger vi en mer välmående och hållbar verksamhet och en bättre plats att arbeta.

Säkerhet

Människors säkerhet och välbefinnande är det första vi beaktar.

Safety logoVi bryr oss om människor. Vi ser efter vår egen säkerhet och hjälper andra att se efter sin. Vi är uppmärksamma och försöker förutse faror, vi rapporterar farliga situationer och förhindrar olyckor innan de inträffar. Vi är proaktiva och tar hand om vårt eget välbefinnande.

Samarbete

Vi är mer framgångsrika när vi litar på varandra och samarbetar.

Collaboration logoVi bidrar alla med unika egenskaper och ett mångfaldigt team levererar tillsammans mycket mer än en samling individer. När vi hjälper andra att känna sig inkluderade i teamet får alla möjligheten att göra sin röst hörd. Genom att bygga relationer inom hela verksamheten kan vi samarbeta, dela med oss av vår expertis och hjälpa andra.

Kundfokus

Kunderna står i centrum för vår verksamhet.

Customer iconVår expertis, professionella kunskap och passion spelar en avgörande roll för vår framgång. Vi styr varje steg i vår interaktion med externa kunder för att säkerställa goda resultat och bra framtida relationer. Vi har alla en kund vi stödjer, antingen externt eller internt. Vi når resultat utöver det vanliga för våra externa kunder genom att uppfylla våra åtaganden till våra interna kunder.

Förträfflighet

Vi tar oss an utmaningar med stort engagemang, och siktar på perfektion i allt vi gör.

Excellence iconSträvan efter perfektion tar aldrig slut. Hur bra vi än blir så fortsätter vi att sträva efter att bli ännu bättre och bygga en hållbar verksamhet för framtiden. Vi måste hela tiden utveckla vår egen kompetens och använda våra styrkor för att nå bättre resultat och uppleva en känsla av personlig framgång.

Respekt

Alla är viktiga, både inom och utanför vårt företag.

Respect iconMänniskor är viktiga för oss och det sätt på vilket vi behandlar varandra varje dag formar vår arbetsupplevelse. Vi lyssnar med respekt eftersom människor känner sig värdefulla när de upplever att vi hör och förstår dem. Att ta olika perspektiv i beaktande hjälper oss att generera nya idéer och fatta bättre beslut. Vi respekterar naturen och de lokala samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

Integritet

Vi arbetar på ett rättvist och ärligt sätt, och strävar alltid efter att göra det rätta.

Integrity iconVi är stolta över vårt engagemang för integritet, eftersom framgång bara betyder något när det uppnås rättvist. Vi är övertygade om att hållbar framgång är en följd av integritet. Rättvisa är viktigt. Vi ifrågasätter respektfullt handlingar som vi anser orättvisa, och vi ser till att alla lever efter våra värderingar.

 

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert