• Validering

Minska risken med klassledande produktvalidering

Valideringsguider och dokumentation

Materialvalidering och verifiering av engångskomponenter är nu en kritisk del i lämplighetsbedömningen av utrustning för läkemedelstillverkning. På Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) samarbetar vi med våra globala kunder inom bioteknik och läkemedelsteknik för att säkerställa att de får lämplig information om teknik och efterlevnad, vilket hjälper dem att tillverka säkra läkemedel på ett så konsekvent sätt som möjligt.

Vår vätskebaneteknik är tillgänglig med den mest uppdaterade och branschledande validerings- och verifieringsinformationen för att hjälpa våra kunder att uppnå GMP-kraven. Eftersom kraven för engångsutrustning ständigt utvecklas, övervakar våra interna valideringsexperter ständigt regelefterlevnad och branschförväntningar, och säkerställer att vår efterlevnadsinformation återspeglar nuvarande marknadsförväntningar och regulatoriska standarder.

Produktteknisk information och testmetoder som beskrivs i globala farmakopéer inklusive USP, EP och internationella standarder finns i vår valideringsdokumentation. Valideringstestdata och efterlevnadsinformation beskrivs i vår standarddokumentstruktur i tre nivåer som består av en sammanfattningsguide för validering, en överensstämmelseguide som innehåller uttalanden om regleringsmaterial och en fullständig valideringsguide.

Sammanfattningsguider för validering finns tillgängliga för alla kunder som vill veta mer om våra produkter. Förgodkända kunder kan hämta fullständiga validerings- och efterlevnadsguider som ger full tillgång till oförkortade och fullständiga data och valideringstestrapporter, redo att inkluderas i riskbedömningar och regulatoriska registreringar.

validering

Intyg om överensstämmelse

Du kan begära en kopia av ett intyg om överensstämmelse för en produkt med följande länk.

Begäran om intyg om överensstämmelse (COC)

Valideringsresurser

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert