Qdos-pumpar - noggranna mångsidiga kemikaliepumpar för processoptimering

Doseringspumpar garanterar noggrannhet och inneslutning i kemikaliedosering

Sortimentet med peristaltiska Qdos-doseringspumpar minskar kostnaderna genom en högre precision i doseringen, med en noggrannhet på ±1 % och repeterbarhet på ±0,5 %.

Qdos doseringspumpar minimerar förbrukningen av kemikalier i tillämpningar inom vatten- och avloppsrening, industriella processvätskor, industriellt avloppsvatten, gruv- och mineralbearbetning och för kemikaliedosering inom livsmedel och drycker.

Industriledande ReNu- och CWT-pumphuvudsteknik är kärnan i Qdos-pumpen. Detta säkerställer leverans av exakt och repeterbart flöde för vätskor med ett brett spektrum av viskositeter.

Renu- och CWT-pumphuvuden ger ett exakt, linjärt och repeterbart flöde med låg pulsation under varierande processförhållanden.

Membrandoseringspumpar behöver underhållskrävande extrautrustning för att fungera. Qdos peristaltiska doseringspumpar eliminerar all extrautrustning och levererar noggrann, konstant och repeterbar dosering för alla processförhållanden.

Qdos doseringspumpar har ett brett utbud av alternativ för kommunikation (PROFIBUS, EtherNet/IP™ och PROFINET).

Det finns sex pumpar i Qdos-sortimentet – 20, 30, 60, 120, CWT och H-FLO – för att möta kraven för din kemikaliedosering.

Vanliga tillämpningar

 • Desinfektionsmedel
 • Koaguleringsmedel
 • Flockningsmedel
 • Syror/baser
 • Gruvreagenser
 • Ytaktiva ämnen

Egenskaper och fördelar

 • Minskade kostnader för kemikalier tack vare noggrannare dosering (±1 %)
 • Enkel installation utan behov av extrautrustning
 • Enkelt underhåll med verktygsfritt byte av en enda komponent
 • Ventillös pumpkonstruktion minskar risken för att pumpen blockeras från vätskor som järnklorid
 • Möjlighet till torrkörning (och kan även hantera gasfyllda vätskor som natriumhypoklorit)
 • Ett suglyft på upp till 9 m gör Qdos-sortimentet perfekt för provtagningstillämpningar
 • Inga backtryckventiler, pulsationsdämpare, avgasningsventiler, bottenventiler, silar eller flottörbrytare

 

Läs mer om Qdos

 

Läs mer om Qdos H-FLO

Modell Flöde (mL/min) Tryck* Vätskekontaktelement
Qdos 20 0,1 – 333 7 bar SEBS eller PU
Qdos 30 0,1 – 500  7 bar Santoprene eller SEBS
Qdos CWT 0,1 – 500  9 bar EPDM
Qdos 60 0,1 – 1 000  7 bar Santoprene, SEBS eller PU
Qdos 120 0,1 – 2 000 4 bar Santoprene
Qdos H-FLO 2 – 10 000 7 bar Santoprene eller SEBS
*tryckkapacitet beror på valt pumphuvud

Qdos H-FLO

Nu lanseras vår senaste pump i sortimentet, Qdos H-FLO som är konstruerad specifikt för högre flöden upp till 600 L/h.

Till fördelarna hör:

 • Erbjuder flöden upp till 600 L/h och tryckkapacitet upp till 7 bar
 • Patenterad funktion för RFID-avkänning garanterar att rätt pumphuvud är monterat vilket ger förbättrad säkerhet i processen
 • Varvräknare för serviceunderhåll av pumphuvudet
 • Läckagedetektering och vätskeinneslutning förhindrar spill och exponering till kemikalier vid slutet av pumpens livslängd
 • Alternativ för nätverksintegrering, styrning och kommunikation inkluderar EtherNet/IP, PROFINET och PROFIBUS för enkel integration med SCADA/PLC
 • En gemensam pumpdrivenhet med flera pumphuvudsalternativ för variationer i processens förhållanden och kemi

 

Läs mer om Qdos H-FLO

qdos hiflo

Fallstudie i fokus

Peristaltisk Qdos 60 PU-pump doserar polymerer i tre år utan läckage eller stilleståndstid

En peristaltisk Qdos 60 PU-pump slutförde tre års underhållsfri drift i maj 2023 utan några söliga läckor av polymer under en testperiod City vid Oak Ridge vattenreningsverk i Tennessee, USA.

Den peristaltiska prototyppumpen Qdos 60 PU med ett ReNu-pumphuvud doserar polyaluminiumklorid vid Oak Ridge. Qdos 60 PU-pumphuvudet har tillhandahållit effektiv, säker, läckagefri och tillförlitlig polymerdosering.

 

Läs mer

qdos oakridge

Relaterat