• Industri

Bredel slangpumpar för industrin

Industriella slangpumpar

Bredels slangpumpar för tung drift hanterar nötande slam, lim och suspensioner med 100 % volymetrisk noggrannhet. Till skillnad från membranpumpar, lobrotorpumpar och PC-pumpar kommer inga rörliga delar i kontakt med produkten, och det finns inga mekaniska tätningar. Den pumpade vätskan är helt innesluten i slangen, vilket skyddar operatören från att komma i kontakt med kemikalier, suspensioner och slam. Alla Bredel-slangar är precisionstillverkade för att säkerställa stabilitet och pumpprestanda i krävande tillämpningar för vätskehantering.

Det går att nå flöden upp till 108 m3/h vid 16 bar, och våra industripumpar kan pumpa upp till 80 % fasta partiklar i suspensionen. Till skillnad från många andra pumptyper är flödet helt oberoende av sug- och utloppsförhållanden. Kraftfulla lager i pumprotorn och en unik buffertzon skyddar växlarna från överhängande laster och kontaminering. Endast Bredels industriella slangpumpar erbjuder denna nivå av konstruktionsexpertis för sina drivenheter.

Ett enkelt slangbyte tar bara några minuter och kan utföras på plats utan specialverktyg eller utbildad personal. Den låga underhållskostnaden är bara ett av många skäl till att allt fler anläggnings- och driftschefer övergår till Bredel-pumpar för att minska sina driftskostnader.

Bredel TCO-kalkylator

En ny TCO-kalkylator (Total Cost of Ownership - total ägandekostnad) bevisar att Bredels slangpumpar kan spara tid, pengar och material i utmanande tillämpningar för hantering av nötande vätskor.

Läs mer här

Nyckelprodukter

 1. Bredel-slangpumpar (10-50)

  Bredel-slangpumpar (10-50)

  Flöden till 17,520 l/h (4,623 USGPH) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 3. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

 4. Bredel DuCoNite-pumpar

  Bredel DuCoNite-pumpar

  Flöden till 5 250 l/h (23,1 USGPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Färgfritt elektropläterat pumphus.

  Pumpar – slangpumpar

Produktsortiment

Related news and case studies

 1. Nyheter

  Bredels NR-transportslang

  Lansering av Bredels NR Transfer-slang för allmänna tillämpningar inom vätsketransport

  Nyheter/insikt

Fallstudier

Alla fallstudier
Alla fallstudier