• Industri

Bredel slangpumpstillbehör

Slangpumpstillbehör

 

Bredel har en rad tillbehör inklusive alternativ för vakuumassistans för användning med högviskösa vätskor och varvtalssensorn för pumpövervakning.

 • Förbättra driften av din slangpump
 • Skydda din processlinje
 • Maximera slanglivslängden
 • Exakt övervakning av pumpvarvtalet

Pulsdämpare för utlopp

En pulsdämpare som monteras i utloppsledningen eliminerar upp till 90 % av pulsationerna i utloppsledningen, skyddar pumpen, rörsystemet och instrumenteringen och reducerar vibrationer, tryckslag och buller.

Inloppsackumulator (IPA)

En IPA som installeras på sugsidan minskar positiva och negativa spikar när inloppsförhållandena varierar. Detta resulterar i lugnare gång och maximerar slanglivslängden.

Högnivågivare

En högnivågivare som är ansluten till motorns styrenhet kan stänga av pumpen om slangelementet havererar.

Frekvensomriktare (VFD)

En integrerad frekvensomriktare, med variabel varvtalsreglering, för användning där pumpkapaciteten måste vara flexibel eller processen måste ställas in.

Produkter

 1. Pulsdämpare för utlopp

  Pulsdämpare för utlopp

  Eliminera upp till 90 % av pulsationerna i utloppet, skydda pumpen och processrörsystemet.

  Slangpumpstillbehör

 2. Inloppspulsackumulator

  Inloppspulsackumulator

  Installerad på sugsidan ger en IPA tystare drift och maximerad slanglivslängd.

  Slangpumpstillbehör

 3. Högnivågivare

  Högnivågivare

  Tillhandahåller ytterligare skydd för att utlösa pumpavstängning i händelse av slangfel.

  Slangpumpstillbehör

 4. Drivenhet med variabel frekvens

  Drivenhet med variabel frekvens

  En integrerad frekvensomriktare med variabel varvtalsreglering. Förbättra driften av din slangpump.

  Slangpumpstillbehör

 5. Varvräknare

  Varvräknare

  Tillhandahåller exakt övervakning av pumphastigheten. Förbättra driften av din slangpump.

  Slangpumpstillbehör

 6. Lyftanordning för lock

  Lyftanordning för lock

  Säker och enkel borttagning av pumphuvudets lock för underhåll. Förbättra driften av din slangpump.

  Slangpumpstillbehör