Q-Clamp: Patenterad hygienisk Tri-Clamp för verktygfri användning med en hand

Processäkerhet – Verifierad, patenterad och hygienisk Tri-Clamp för snabb och verktygfri användning med en hand, verifierad för användning inom den biofarmaceutiska industrin.

Processäkerhet – snabb och kvalificerad

q-clamp

Patenterad enhands, verktygfri hygienisk Tri-Clamp, kvalificerad för användning inom den biofarmaceutiska industrin.

  • Unik design för korrekt anslutning av fläns och packning
  • Eliminerar risken för överkomprimering av packningen
  • Stängningssystem som är utformat för hylsor anpassade till ISO- och ASME BPE-standarderna
  • Enkel enhandsmontering

Q-Clamp stöds av ett industriledande valideringspaket för icke-våta komponenter. Uppfyller gällande industrikrav, inklusive USP <88> klass VI biologisk reaktivitet, USP <87> in vitro-cytotoxicitet och biologiska utvärderingar enligt ISO 10993-5, 6, 10 och 11.

  • Lämplig för sterilisering med autoklav eller gammabestrålning
  • Batchspårbarhet från material till slutprodukt
  • Tryckklassad upp till 7 bar (100 psig)
  • Tillverkad och förpackad i renrum i enlighet med ISO klass 7

Produkt och litteratur