• OEM

BioPure vätskeberörda komponenter för OEM

Biofarmaceutiska applikationer tillhör de mest kritiska i hela världen, ni behöver en leverantör ni kan lita på

BioPure förstår processen och kan hjälpa dig att alltid uppnå kravuppfyllnad och repeterbarhet. BioPure strävar efter att förenkla din produktion, sänka kostnaderna för cGMP-tillverkning och minska processvalideringar.

  • Batchspårbarhet för varje komponent
  • Tillverkning och packning i renrum klass 7
  • Användning av automatiserade tekniker inklusive avancerade robotar
  • Ständig förbättring av tillverkningsmetoder med hjälp av globala initiativ
  • Inga komponenter och material innehåller ämnen från djur (ADCF)
biopure q clamp

Intyg om överensstämmelse

Intyg om överensstämmelse för BioPure:s packningar och skärmad slang finns nu online. Kontakta oss om du behöver ett intyg om överensstämmelse för produkter före maj 2019.

Produktsortiment

  1. Slangar

    Visa sortimentet med slangar för vätsketransport