• Vatten och avlopp

Slamtransport och slaminmatning

Peristaltiska slangpumpar för matning av primärslam och förtjockat slam till rötkammare och avvattningsenheter

Bredels slangpumpar underlättar slamtransport

Bredels slangpumpar minskar den totala kostnaden tack vare minskade driftstopp och eliminering av extra kostnader vid inmatning av primärslam eller förtjockat slam till rötkammare och avvattningsenheter som centrifuger och filterpressar.

Andra tillämpningar inkluderar inmatning i silbandspress, inmatning i centrifug, inmatning i filterpress, inmatning i/utmatning ur bandförtjockare, septikslam, aktiverat restslam och aktiverat returslam.

Eftersom Bredels pumpar inte har några rotorer, statorer, lober, skivor, backventiler eller tätningar som kan slitas ut, kan de hantera de mest krävande slamtillämpningarna.

 • Sughöjdskapacitet upp till 9,5 m
 • Torrkörning och självsugande
 • Idealisk för produkter med hög viskositet och skjuvningskänslighet
 • Inga packningar, backventiler, membraner, genomföringar, dränkta rotorer, statorer eller kolvar som kan läcka, täppas igen, korrodera eller behöver bytas ut
 • Hanterar nötande slam, frätande syror och gasfyllda vätskor
 • Inget återläckage, vilket möjliggör noggrann undanträngning för exakt och repeterbar dosering
 • Ingen extra utrustning, backventiler, tätningssystem eller torrkörningsskydd behövs
 • Fullständigt reversibel för säker tömning av sug- och dräneringsledningar
miljöslam

miljöslam

Nyckelprodukter

 1. Bredel-slangpumpar (10-50)

  Bredel-slangpumpar (10-50)

  Flöden till 17,520 l/h (4,623 USGPH) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 2. Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Bredel-slangpumpar (65-2100)

  Flöden upp till 108 000 l/h (475 GPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Eliminera extrautrustning.

  Pumpar – slangpumpar

 3. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu