• Livsmedel och drycker

MasoSine för livsmedel och drycker

Skonsamma sinuspumpar för tillämpningar inom livsmedels- och dryckestillämpningar

Det finns många fördelar med att använda sinuspumpteknik, i synnerhet en minskning av energiförbrukningen. MasoSine-pumpar kräver vanligtvis upp till 50 % mindre effekt än konventionella pumpar vid hantering av viskösa vätskor. Dessutom genererar den sinusformade rotorn ett kraftfullt sug med låg skjuvning, låg pulsation och skonsam hantering. Dessa egenskaper är avgörande för livsmedels- och dryckesindustrin, där kunderna drar fördel av mindre spill och snabbare produktion.

 • Energieffektiv pumpning
 • Skonsam pumprörelse
 • Hög sugförmåga
 • Enkelt underhåll
masosine certa

MasoSine sinusformade pumpar

Produkter

 1. Certa-pump

  Certa-pump

  Låg skjuvning, praktiskt taget ingen pulsation EHEDG typ EL aseptisk klass I certifierad pump. Upp till 50 % lägre energiförbrukning än andra pumpar.

  Pumpar – sinuspumpar

 2. SPS-pump

  SPS-pump

  Pumpning med låg skjuvning med flöden till 99 000 l/h (434 USGPM) och tryck upp till 15 bar (217 psi).

  Pumpar – sinuspumpar

Fallstudier

Alla fallstudier
Alla fallstudier