• ASEPCO

Membranventiler

Ventiler med hög renhetsgrad för aseptisk bearbetning

 

 

Membrantätningen rör sig oberoende av axeltätningen (tätningen mellan ventilens in- och utsida). Med hjälp av ett manuellt eller pneumatiskt manöverdon kan du enkelt öppna och stänga tätningen. När det cylinderformade membranet trycks in i tätningsläget skapas en tätning som har testats till ett internt vattentryck på upp till 20 bar (varierar beroende på membranmaterial och typ av manöverdon) utan läckage.

När ventilen stängs kan den unika CIP/SIP-flödesbanan ”bakom sätet” skapas om du lägger till en CIP- eller SIP-port. Den här flödesbanan gör det enkelt att ångtvätta eller rengöra ventilen när ventilen är stängd. Detta möjliggör anslutningar och transport till validerade aseptiska och sterila system. En kombination av dessa funktioner sparar tid och pengar genom minskad underhållstid och ger förbättrad prestanda tack vare mindre restriktioner i flödesbanan.

Membranventiler – bioprocessventiler av högsta kvalitet

I mer än 30 år har ASEPCO utvecklat membranventiler för aseptiska processer av allra högsta kvalitet.

Vi är betrodda av bioprocessingenjörer över hela världen för att utveckla ventilprodukter i rostfritt stål som ger kostnadsbesparingar och som påskyndar process- och underhållstider – samtidigt som risken för kontaminering minskar.

Idag är våra membranventiler förstahandsvalet för den aseptiska processindustrin.

  • Inga verktyg och ingen specialutbildning krävs
  • Integrerade, icke-justerbara rörelsestopp
  • Inga återvändsgränder eller oåtkomliga utrymmen
  • Infälld monteringsdesign och enkel klämenhet

Bioprocessing diaphragm valves that minimise contamination risk and save 80% maintenance time

  • Fullt spårbara material Ventilerna är tillverkade av fullt spårbara material, oberoende av vilken typ av legering du väljer, vilket garanterar att de uppfyller dina lokala standarder och bestämmelser.
  • Hållbar ytfinish Ventilerna är standardmässigt bearbetade, elektropolerade och passiverade, vilket ger dig en jämn och hållbar ytfinish.
  • Sparar tid och pengar åt dig Våra ventiler är konstruerade för att spara tid och pengar åt dig. Att byta ett membran tar bara några sekunder, vilket gör ventilerna enkla att inspektera, rengöra och använda
  • Kvalitet du kan lita på Vi inspekterar varje ventil – inte bara ett representativt urval. Varje ventil har passerat stränga kvalitetstester i alla produktionssteg.

Utmanande konventionell design

Konstruktionen av grundläggande ventilsätestätningar av membrantyp skapar ett antal problem för processingenjörer som arbetar inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. I typiska konfigurationer höjs ett ventilsäte i ventilhuset upp i vätskebanan och när ventilen stängs möter membranet ventilsätet och stänger av flödet. Avsikten med denna enkla teknik är att minska turbulens och skjuvning, men membranventiler presenterar ett antal problem, till exempel kan de i uppströmstillämpningar vara svåra att installera, benägna att läcka och öka risken för produktkontaminering.

I traditionella membrantätningar skapas tätningen genom att ett membran placeras mellan de matchande ytorna i ventilhuset och manöverdonet. Monteringen hålls ihop med en uppsättning muttrar och bultar. Ventilhusen är tillverkade av rostfritt stål på grund av dess enastående kemiska kompatibilitet och korrosionsbeständighet när de utsätts för upprepade CIP- och SIP-cykler.

ASEPCO i sektorer