• Bioteknik

Kopplingar och klämmor

Produkter

  1. BioEndCap™ - ändlock med dragflik

    BioEndCap™ - ändlock med dragflik

    Ändlock med dragflik utformad för att avsluta en engångsförgrening. Dragfliken gör det enkelt att ta bort locket.

    Flödesbana – kopplingar