Vejledning om kemisk forenelighed

Det anbefales altid at foretage forenelighedstest for at sikre, at vores produkter er egnet til den kemiske væske til kundens påtænkte proces. Det faktiske indhold i kemikalier kan variere alt efter leverandør og varemærke.

Ansvarsfraskrivelse: Læs dette inden ibrugtagning

  1. Oplysningerne på denne side er kun beregnet til kunder, der har købt officielle produkter fra Watson-Marlow Fluid Technology Solutions' virksomheder/datterselskaber.
  2. Watson-Marlow bestræber sig på at stille korrekt og fyldestgørende information til rådighed, men kan ikke garantere dette. ALLE, der bruger denne side, bør sørge for selv at bekræfte og foretage sikkerhedskontrol, INDEN oplysningerne på denne side benyttes.  Kunden har ansvaret for at kontrollere for kemikalieforenelighed med dennes påtænkte proces(ser).
  3. Bortset fra kunder, som har fået individuel rådgivning direkte fra Watson-Marlow (hvor ansvar og erstatningsansvar ved sådan rådgivning er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende kontrakt), påtager Watson-Marlow sig intet ansvar (og har, hvor uagtsomhed ikke gør sig gældende, intet ansvar) for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i oplysningerne på denne side. Denne side træder ikke i stedet for professionel rådgivning fra Watson-Marlow.
  4. Watson-Marlow forbeholder sig ret til at slette, ændre og/eller opdatere oplysningerne på denne side efter eget skøn og uden varsel over for andre (herunder besøgende på denne side).

Renu- og CWT-pumpehovedkomponenter med produktkontakt til Qdos

I denne vejledning beskrives udelukkende kemikalieforenelighed mellem procesvæsken og komponenterne med produktkontakt i pumpehovedet. Vejledningen giver ingen indikation af, om pumpen er egnet til kundens proces. Den giver ingen indikation af kemikalieforeneligheden med komponenterne i pumpehovedet efter svigt. Der bør foretages en fuld risikovurdering af alle processer, hvor der pumpes aggressive kemikalier. Produktionsmaterialerne fremgår af produktdatabladet. Kontakt Watson-Marlow for yderligere rådgivning.

Renu- og CWT-pumpehoveder indeholder smøremiddel. Det er kundens ansvar at overholde de gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter, herunder at sikre kemikalieforenelighed mellem smøremidlet og den pumpede væske inden ibrugtagning.

Qdos-pumpen må ikke anvendes i et ATEX-miljø, i farlige miljøer eller i et miljø, der kræver certificering af eksplosionssikkerhed.

* I nogle tilfælde afhænger forenelighed mellem pumpehovedet og kemikaliet særligt af en række faktorer, herunder kemikaliekilde og -temperatur. I disse tilfælde anbefales det at foretage forsøg for at fastslå egnetheden.

ReNu Santoprene label


Maks. 7 bar

0M3.2200.PFP: ReNu 30 Santoprene-pumpehoved
0M3.3200.PFP: ReNu 60 Santoprene-pumpehoved
Maks. 4 bar
0M3.4200.PFP: ReNu 120 Santoprene-pumpehoved

ReNu SEBS label


Maks. 7 bar

0M3.1800.PFP: ReNu 20 SEBS-pumpehoved
4 bar
0M3.3800.PFP: ReNu 60 SEBS-pumpehoved
Maks. 4 bar
0M3.2800.PFP: ReNu 30 SEBS-pumpehoved

ReNu PU label


Maks. 4 bar

0M3.1500.PFP: ReNu 20 PU-pumpehoved

A

Ifølge tilgængelige data er proceskemikaliet foreneligt med pumpehovedets komponenter med produktkontakt.

B

Proceskemikaliet er ikke fuldt foreneligt med pumpehovedets komponenter med produktkontakt. Flowhastigheden og pumpehovedets levetid kan blive påvirket negativt.

C

Ikke egnet til anvendelse sammen med pumpet væske. Proceskemikaliet er ikke foreneligt med nogen af komponenterne eller kun nogle af dem. Det kan være forbundet med usikkerhed at anvende pumpehovedet til denne proces.

-

Forenelighed ikke bekræftet. Data for forenelighed med kemikaliet findes ikke eller er ikke bekræftet. Kontakt Watson-Marlow for yderligere oplysninger.

Peristaltiske slanger og slangeelementer

Foretag altid en neddypningstest inden valg af slangemateriale til kritiske processer. Nedsænk et kort stykke af slangen (kan til enhver tid leveres af Watson-Marlow Fluid Technology Solutions eller selskabets distributører) i en lukket beholder med den pågældende væske i 48 timer. Derefter undersøges den for tegn på angreb, opsvulmning, skørhed eller forringelse.

A

Slanger: 0-5 % volumenopsvulmning

B

Slanger: 5-10 % volumenopsvulmning

C

Slanger: 10 % volumenopsvulmning eller derover

-

Ikke bekræftet (ingen data)

* Oplysningerne i vejledningen om kemisk forenelighed menes at være korrekte. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl deri. Kunden har ansvaret for at kontrollere for kemikalieforenelighed med dennes proces.

 

Pumpet væske eller kemikalie

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert