Forarbejdningsudstyr til minedrift

Teknologier, der øger levetiden for krævende processer

 1. qdos metering pump

  Qdos-pumper til kemikaliedosering

  Intet behov for alternativt doseringspumpehjælpeudstyr og doserer præcist, lineært og repeterbart med maksimale udbytter for mineralindvindingsprocesser.

Driftsikre teknologier

Udvindings- og mineralforarbejdningsindustrien i dag har et stort ansvar i lyset af stadigt skrappere miljøregler. 

Vi forbedrer metoder til overfladebrydning og udvinding af metaller og kulstofbaserede mineraler ved at øge driftseffektiviteten ved hjælp af robuste pumpe- og slangeteknologier med lang levetid.

Globalt førende med peristaltiske pumper

Moderne minedrift og -forarbejdningsanlæg skal være bæredygtige for at overholde strenge miljøregler. Metaloxid-, sulfid- og kulstofbaseret malmudvinding, samt oparbejdning af malmaffald kræver pumpe- og slangeteknologier, der kan anvendes i tungdriftsprocesser.

Vores peristaltiske pumper kan installeres fjerntliggende til overføring af slidende slam uden ferskvandskilder til skylning af tætninger eller forskruninger. Ved stationer til kemikaliedosering kan vores pumper anvendes uden hjælpeudstyr til tryk- eller flowstyring, opsamlings- eller harpeanlæg, som normalt kræves til at opnå sikre og korrekte resultater.

Det gælder konsekvent for alle typer af mineralindvindingsprocesser, bl.a. flotation, carbon-in-leach og heap leaching. Med vores kvalitetsprodukter opnås med garanti besparelser til arbejdskraft og procesvand samt større produktionsudbytter af metaller og ædelsten.

Tyktflydende, slidende væsker med et højt tørstofindhold og aggressive kemikalier udgør store udfordringer for andre positive fortrængningspumper og centrifugalpumper, som anbefales til metal- og mineraludvinding og overfladebrydning. Med vores peristaltiske pumper opnås store fordele til sikker pumpning af tyktflydende og slidende væsker samt vanskelige væsker i mineraludvindingsprocesser, som f.eks. afvanding og heap leaching.

 • Ingen bevægelige dele i kontakt med produktet
 • Reducering af nedetid og vedligeholdelsesomkostninger
 • Selvansugende og tåler tørløb uden behov for beskyttelse
 • Markant lavere vandforbrug sammenlignet med andre pumper

Overføring af produkter med 80 % tørstofindhold eller højt syreindhold skaber problemer for membranpumper, centrifugalpumper og andre pumpetyper. Den eneste sliddel i en peristaltisk pumpe er slangen, som kan udskiftes på stedet.

Den specialudviklede konstruktion af vores robuste procespumper til minedrift tackler udfordringerne ved fortykningsmiddel-underflow, koncentratfødning af filterpresser, overføring af malmaffald og kemikaliedosering, hvilket reducerer vedligeholdelsesbehovet markant og derved de samlede omkostninger.

Omtalte produkter

 1. APEX-slangepumper

  APEX-slangepumper

  Flowhastigheder på 6.200 l/t (27,3 USGPM) og tryk på op til 8 bar (116 psi). Optimeret til processer.

  Pumper – slangepumper

 2. Marprene rørføring

  Marprene rørføring

  Slanger af termoplastisk elastomer er specielt modstandsdygtige over for oxiderende stoffer. 5ºC til 80ºC (23ºF til 176ºF) til 7 bar (100 psi).

  Slanger – peristaltiske

 3. Corrosions-slange

  Corrosions-slange

  Slange med snoet boring til overførsel af procesvæsker, hvor en glat boring ikke er et specifikt krav.

  Fleksible slangesæt

Processer

 1. Malmprøvetagning

  Prøvetagning af malmkoncentrat er vigtigt med hensyn til at afgøre rentabiliteten af...

Artikler

Centrale dokumenter

Al litteratur
Al litteratur

Global support

Med vores pumper opnås hurtigt afkast af investeringen på grund af hurtig vedligeholdelse og lang levetid plus intet behov for hjælpeudstyr.

Med et globalt netværk af specialistingeniører i ryggen kan vores team levere tekniske løsninger til kunder overalt i verden.

Kundeservice

Vores supportteam er altid til jeres disposition

Vores team af specialister i minedrift hjælper jer med løsninger, der giver de ønskede resultater.
Ring til os på +45 43 94 00 65 eller

Kontakt vores team