• Om WMFTG

Bæredygtighed

Bæredygtigt udvikler vi os smartere, sikrere og mere miljøvenligt som virksomhed.

Styrken ved vores virksomhed er baseret på vores indsats for bæredygtig handling. Via vores virke reducerer vores kunder deres miljøaftryk, og de bliver mere bæredygtige, samtidig med at vi løbende arbejder på at blive endnu bedre.

Vores hastige geografiske ekspansion i de senere år har bl.a. omfattet etablering af specialiserede produktions-, salgs- og supportcentre overalt i verden. Det betyder, at vores produkter og vores kunder altid har en forsyningskæde i ryggen, som er robust og forberedt på pres og påvirkninger udefra.

Vi tager bestik af vores produktion for at kunne håndtere risici og fastlægge robuste strategier til at imødegå udfordringer fremover, overalt hvor vi opererer i verden.

Som teknologivirksomhed er vi på forkant med innovation. Derfor investerer vi store summer i forskning, udvikling og infrastruktur. Vores afdelinger på globalt plan er forbundet og tilskyndes til at samarbejde i vores fælles indsats for at være de bedste. Det afspejler sig i vores relationer med de lokalsamfund og de steder, hvor vi arbejder.

bæredygtighed

Vores arbejdspladser

Vi arbejder på at være førende med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, fremme mangfoldighed og ligestilling, respektere menneskerettigheder, agere i overensstemmelse med vores kerneværdier og medarbejderprincipper og at investere i at udvikle vores medarbejderes kompetencer.

Det gør vi for at skabe arbejdspladser, der er sikre, fair og arbejdsmæssigt udfordrende, hvor medarbejderne motiveres til at opnå succes.

Vores lokalsamfund

Vi gør løbende en indsats for at støtte de lokalsamfund, hvor vi opererer.

Vi fokuserer på at støtte uddannelse inden for videnskaber og teknik og på at støtte dårligt stillede samfundsgrupper og mennesker med handicap. I vores samspil med lokalsamfundene hjælper vi med at skabe en bedre fremtid for lokale befolkninger, udvikler talenter til fremtidens ingeniører og højner vores profil.

Vores miljø

Vi arbejder på at mindske vores miljøaftryk og at beskytte jordklodens værdifulde ressourcer ved at reducere vores vand- og energiforbrug, nedbringe vores CO2-udledning samt mindske og håndtere spildevand og affald.

Vores forsyningskæde

Vi opbygger en stærk forsyningskæde via løbende forbedringer og samarbejder med leverandører om at højne standarder og integrere bæredygtighedsfaktorer i vores produktudvikling.

Vores kunder

Vi leverer produkter og serviceydelser, der øger effektiviteten og produktiviteten samt reducerer strøm- og vandforbrug samt affaldsmængder. Ved at hjælpe vores kunder med at drive deres virksomheder mere bæredygtigt skaber vi stærke og langvarige relationer, opretholder vores konkurrenceforspring og udvikler vækstmuligheder.

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert