Overensstemmelseserklæringer

Overensstemmelsesdokumentation

Disse datablade indeholder udførlig information om de overensstemmelseserklæringer, der gælder for WMFTS's væskebaneprodukter. I disse datablade beskrives de overensstemmelseserklæringer, der ønskes oftest. Kontakt jeres lokale WMFTS-repræsentant for overensstemmelseserklæringer, som ikke fremgår af dokumenterne. WMFTS vil eventuelt kunne fremskaffe specifik information vedrørende det udbedte.

Vær opmærksom på, at WMFTS's tredjepartsleverandører har tilvejebragt information, som fremgår af disse dokumenter. Efter vores bedste overbevisning var denne information korrekt på tidspunktet for sammensætning af disse dokumenter. Men WMFTS henholder sig til disse erklæringer fra vores leverandører og foretager ikke specifikke test til at bekræfte den udleverede information. Slutbrugeren af produktet bør vurdere al medfølgende information og afgøre, om informationen er tilstrækkelig til at foretage en risikovurdering.

Vejledninger med sammenfatning

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert