Chemische compatibiliteitsgids

Het wordt aanbevolen om altijd compatibiliteitstests uit te voeren om te garanderen dat onze producten geschikt zijn voor gebruik met uw chemische procesvloeistof. De daadwerkelijke chemische inhoud kan tussen merken en leveranciers verschillen.

Disclaimer: Lezen voor gebruik

  1. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld voor klanten die officiële producten hebben gekocht van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions bedrijven/dochterondernemingen.
  2. Hoewel Watson-Marlow streeft naar het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie, kan dit niet worden gegarandeerd. ALLE gebruikers van deze pagina dienen ervoor te zorgen dat zij hun eigen verificatie en veiligheidscontroles uitvoeren VOORDAT zij enige informatie gebruiken die op deze pagina uiteengezet wordt.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de chemische compabiliteit binnen de eigen toepassing(en) te controleren.
  3. Behalve wanneer een gebruiker een klant is die rechtstreeks advies op maat heeft ontvangen van Watson-Marlow (waarbij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dergelijk advies wordt beheerst door de voorwaarden van het toepasselijke contract), aanvaardt Watson-Marlow geen enkele verantwoordelijkheid (en is bij afwezigheid van nalatigheid niet aansprakelijk) voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies met betrekking tot de informatie op deze pagina. Deze pagina is niet bedoeld om als vervanging te dienen voor professioneel advies van Watson-Marlow.
  4. Watson-Marlow behoudt zich het recht voor om de informatie op deze pagina naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan enige persoon (inclusief eerdere bezoekers van de pagina) te verwijderen, aan te passen en/of bij te werken.

Bevochtigde ReNu en CWT pompkop componenten voor Qdos

Deze handleiding beschrijft alleen de chemische compatibiliteit tussen de procesvloeistof en de bevochtigde componenten in de pompkop. De handleiding geeft niet aan of de pomp geschikt is voor uw proces. De handleiding beschrijft niet de chemische compatibiliteit van de componenten in de pompkop na een defect. Er moet een volledige risicoanalyse worden uitgevoerd voor alle toepassingen bij het verpompen van agressieve chemicaliën. De productiematerialen vindt u in het productgegevensblad. Neem voor meer advies contact op met Watson-Marlow.

De ReNu en CWT pompkoppen bevatten smeermiddel. De buitenoppervlakken van de pomp kunnen tijdens gebruik heet worden.

De Qdos-pomp mag niet worden gebruikt in een ATEX-omgeving, in een gevaarlijke omgeving of in een omgeving waar explosieveilige certificering vereist is.

* In sommige gevallen is de compatibiliteit tussen de pompkop en de chemische stof in het bijzonder afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de chemische bron en temperatuur. In deze gevallen worden proeven aanbevolen om de geschiktheid vast te stellen.

ReNu Santoprene label


7 bar (100 psi) Max

0M3.2200.PFP: ReNu 30 Santoprene pompkop
0M3.3200.PFP: ReNu 60 Santoprene pompkop
4 bar (60 psi) Max
0M3.4200.PFP: ReNu 120 Santoprene pompkop

ReNu SEBS label


7 bar (100 psi) Max

0M3.1800.PFP: ReNu 20 SEBS pompkop
4 bar (60 psi)
0M3.3800.PFP: ReNu 60 SEBS pompkop
4 bar (60 psi) Max
0M3.2800.PFP: ReNu 30 SEBS pompkop

ReNu PU label


4 bar (60 psi) Max

0M3.1500.PFP: ReNu 20 PU pompkop

A

Beschikbare gegevens geven aan dat de processtof compatibel is met de bevochtigde componenten van de pompkop.

B

De processtof is niet volledig compatibel met de bevochtigde onderdelen van de pompkop. De opbrengst en de levensduur van de pompkop kunnen nadelig worden beïnvloed.

C

Niet geschikt voor gebruik met procesvloeistof. De processtof is niet compatibel met sommige of alle componenten. Het kan onveilig zijn om de pompkop in deze toepassing te gebruiken.

-

Compatibiliteit niet bevestigd. Gegevens over de compatibiliteit met de chemische stof bestaan niet of zijn niet bevestigd. Neem voor meer informatie contact op met Watson-Marlow.

Peristaltische slangen en slangelementen

Voer altijd een dompeltest uit voordat u slangmateriaal kiest voor kritische toepassingen. Dompel een kort stuk slang (altijd verkrijgbaar bij Watson-Marlow Fluid Technology Solutions of zijn distributeurs) in een gesloten houder die met de vloeistof is gevuld, laat de slang daar gedurende 48 uur in zitten en controleer de slang vervolgens op tekenen van aantasting, zwellen, brosse delen of andere slijtage.

A

Slangen: 0-5% volumetoename

B

Slangen: 5-10% volumetoename

C

Slangen: 10% of meer volumetoename

-

Niet bevestigd (geen gegevens)

* De informatie in de chemische compatibiliteitsgids wordt als juist geacht. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten die het bevat. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de chemische compabiliteit binnen de eigen toepassing te controleren.

 

Procesvloeistof of chemische stof