Kaivosteollisuuden prosessivarusteet

Teknologioita pidempää käyttöikää varten vaativissa sovelluksissa

 1. qdos metering pump

  Qdos- kemikaalin annostelupumput

  Poistaa muut annostelupumpun lisälaitteet, joita tarvitaan tarkkaan, lineaariseen ja toistettavaan annosteluun mineraalien talteenottoprosessin maksimaalisen tuoton saavuttamiseksi.

 2. watson-marlow 500 series

  Teollisuussovellusten prosessipumput

  Neljä käyttölaitemahdollisuutta, värinäyttö ja intuitiivinen valikkorakenne ilmaisevat tilan visuaalisesti ja vaativat hyvin vähän painikkeiden painalluksia.

Luotettavat teknologiat

Tämän päivän kaivostoiminnalla ja mineraalien prosessointiteollisuudella suuri vastuu kiristyvien ympäristösäädösten noudattamisesta. 

Parannamme avolouhosten ja kallioiden metallien ja hiilipohjaisten mineraalien louhintamenetelmiä parantamalla toiminnan tehokkuutta järeillä sekä pitkäikäisillä pumppu- ja letkuteknologioilla.

Maailman johtaja yritys peristalttisten pumppujen alalla

Nykyaikaisen kaivostoiminnan ja jalostuslaitosten on oltava kestäviä, jotta ne täyttävät tiukat ympäristömääräykset. Metallioksidien, sulfidien ja hiilipohjaisten malmien louhinta sekä jätemateriaalin jälleenkäsittely edellyttävät pumppu- ja letkutekniikkaa, joka kestää kovaa käyttöä.

Peristalttiset pumppumme voidaan asentaa syrjäisiin ympäristöihin hankaavan lietteen siirtoa varten ilman makean veden lähteitä tiivisteiden huuhtelua varten. Kemikaalien mittausasemilla pumppujamme voidaan käyttää ilman paine- tai virtauksensäätölaitteita, patoamis- tai seulontalaitteita, joita yleensä tarvitaan turvallisten ja tarkkojen tulosten saavuttamiseksi.

Nämä tulokset ovat johdonmukaisia kaikissa mineraalien talteenottoprosesseissa, kuten flotaatiossa, CIL:ssä ja kasauutossa. Laadukkaat tuotteemme takaavat työntekijöiden turvallisuuden ja prosessiveden säästöt sekä metallin ja jalokivien tuotannon kasvun.

Hiertävät, runsaasti kiintoainetta sisältävät tahnat ja aggressiiviset kemikaalit ovat haasteellisia muille kallion ja avolouhoksen pintakäsittelyyn suositelluille syrjäytys- ja keskipakopumpuille. Peristalttiset pumppumme ovat huomattava etu, kun pumpataan viskoosisia ja hankaavia tahnoja tai massaa ja vaikeita nesteitä turvallisesti mineraalien erotteluprosesseissa, kuten vedenpoistossa ja kasauutossa.

 • Liikkuvat osat eivät ole kosketuksissa tuotteen kanssa
 • Lyhyempi seisokkiaika ja pienemmät huoltokulut
 • Itsesyöttävä ja kuivakäynti ilman suojausta
 • Merkittävästi alhaisempi vedenkulutus verrattuna muihin pumppuihin

Sellaisen tuotteen siirtäminen, jonka kiintoainepitoisuus on 80 % tai joka on erittäin happopitoinen, aiheuttaa ongelmia kalvo-, keskipako- tai muille pumpputyypeille. Peristalttisen pumpun ainoa kulumisosa on letku, joka voidaan vaihtaa nopeasti paikan päällä ilman, että tarvitaan erityisiä työkaluja.

Jykevien kaivosteollisuudessa käytettävien prosessipumppujemme ainutlaatuinen suunnittelu kestää sakeuttamisaineen alivirtauksen, väkevöintisuodattimen syötön, jätemateriaalin siirron ja kemikaalien annostelun aiheuttamat haasteet alentamalla merkittävästi huoltovaatimuksia ja siten kokonaiskustannuksia.

Tunnetut tuotteet

 1. APEX-letkupumput

  APEX-letkupumput

  Enimmäisvirtausnopeus 6 200 L/h (27,3 USGPM) ja enimmäispaine 8 bar (116 psi). Optimoitu prosessin käytettävyysajan suhteen.

  Pumput – letkupumput

 2. Marprene-letku

  Marprene-letku

  Termoplastinen elastomeeriletku kestää erityisesti hapettavia aineita. 5 ºC – 80 ºC (23 ºF – 176 ºF) – 7 bar (100 psi).

  Letkut – peristalttiset

 3. Corroflon-letku

  Corroflon-letku

  Taipuisa letku prosessinesteiden siirtoon, kun sileä reikä ei ole erityinen vaatimus.

  Joustavat letkukokoonpanot

Sovellukset

 1. Suodatinsyöttö

  Vesi on arvokas resurssi. Mitä vähemmän sitä tarvitsee käyttää kaivostoiminnassa ja mineraalien...

 2. Malmin näytteenotto

  Malmirikasteen näytteenotto on ratkaisevan tärkeää malmivarantojen kannattavuuden määrittämiseksi

Suositellut artikkelit

 1. Uutiset

  Bredel NR -siirtoletku

  Bredel NR Transfer -letku lanseerattu yleisiä nesteiden siirtosovelluksia varten

  Uutiset/näkemys

Asiakirjat

Kaikki kirjallisuus
Kaikki kirjallisuus

Globaali tuki

Pumppumme tuottavat nopean tuoton investoinnille nopean huollon, pitkän käyttöiän ja lisälaitteiden puuttumisen ansiosta.

Asiantuntijainsinöörien maailmanlaajuisen tukiverkoston avulla tiimimme voi tarjota teknisiä ratkaisuja kaikkialla maailmassa.

Tuki

Tiimimme on valmis tukemaan sinua

Kaivostoiminnan asiantuntijatiimimme auttaa sinua menestymään.
Soita meille +358 9 348 98 98 tai

Ota yhteyttä