Procesní zařízení v průmyslu těžby nerostných surovin

Technologie pro prodloužení životnosti v náročných aplikacích

 1. Dávkovací čerpadla chemikálií Qdos

  Eliminuje alternativní pomocná zařízení dávkovacího čerpadla sloužící k přesnému, lineárnímu a opakovatelnému dávkování pro maximální výtěžnost procesu získávání minerálů.

Spolehlivé technologie

Těžební průmysl a průmysl zpracování nerostných surovin v současnosti nese značnou odpovědnost dodržovat zpřísňující se předpisy v oblasti životního prostředí. 

Zdokonalujeme metody povrchové těžby, těžby kovových rud a nerostných surovin na bázi uhlíku tím, že zvyšujeme efektivitu provozu pomocí robustních technologií čerpadel a hadic s dlouhou životností.

Světová špička v oblasti peristaltického čerpání

Moderní těžební provozy a zpracovatelské závody musí být udržitelné, aby splňovaly přísné ekologické předpisy. Těžba rud na bázi oxidů kovů, sulfidů a uhlíku, spolu s přepracováním odpadních kalů, vyžaduje technologie čerpadel a hadic, které obstojí v náročných aplikacích.

Naše peristaltická čerpadla lze instalovat ve vzdálených prostředích pro přečerpávání abrazivních kaší bez nutnosti zdrojů vody pro proplachování těsnění nebo ucpávek. V dávkovacích stanicích chemikálií mohou být naše čerpadla použita bez pomocných zařízení pro regulaci tlaku nebo průtoku, bez ochranného hrazení nebo screeningového zařízení, která jsou obvykle nutná k dosažení bezpečných a přesných výsledků.

Tyto schopnosti platí napříč procesy získávání nerostné suroviny, jako je flotace, CIL a loužení hald. Naše vysoce kvalitní produkty zajišťují bezpečné provádění práce a úsporu technologické vody spolu se zvýšením výtěžnosti kovů a nerostných látek.

Povaha abrazivní pasty s vysokým obsahem pevných látek a agresivních chemikálií představuje značnou výzvu pro ostatní objemová a odstředivá čerpadla doporučovaná pro tvrdé horniny a povrchové provozy. Naše peristaltická čerpadla přinášejí zásadní výhody pro bezpečné čerpání viskózních a abrazivních past nebo buničiny a obtížných kapalin v procesech těžby nerostných surovin, jako je odvodňování a loužení hald.

 • Žádné pohybující se součásti nepřicházejí do styku s produktem
 • Omezení odstávek a snížení nákladů na údržbu
 • Schopnost samonasávání a chodu na sucho bez potřeby ochrany
 • Výrazně nižší spotřeba vody ve srovnání s jinými čerpadly

Přenos produktu s obsahem pevných látek 80 % nebo se silnou kyselostí způsobuje problémy u membránových, odstředivých a dalších typů čerpadel. Jediným dílem podléhajícím opotřebení u peristaltického čerpadla je hadice, kterou lze vyměnit přímo na místě.

Unikátní konstrukce našich robustních procesních čerpadel pro těžbu překonává výzvy spojené se zahuštěným spodním výtokem, přívodem filtru koncentrátu, čerpáním odpadních kalů a dávkováním chemikálií, čímž se výrazně snižují požadavky na údržbu, a tím i celkové náklady na vlastnictví.

Doporučené produkty

 1. Hadicová čerpadla APEX

  Hadicová čerpadla APEX

  Průtok až 6 200 l/h (27,3 USGPM) a tlak až 8 bar (116 psi). Optimalizováno pro provozuschopnost procesu.

  Čerpadla – hadicová čerpadla

 2. Hadice Marprene

  Hadice Marprene

  Hadice z termoplastického elastomeru zvláště odolné vůči oxidačním činidlům. 5 až 80 °C (23 až 176 °F) až 7 bar (100 psi).

  Hadice – peristaltické

 3. Hadice Corroflon

  Hadice Corroflon

  Hadice se závitovanou vnitřní stěnou pro přenos procesních kapalin v případech, kdy není výslovně požadována hladká vnitřní stěna.

  Sestavy ohebných hadic

Aplikace

 1. Přívod filtru

  Voda je cenným zdrojem a čím méně jí potřebujete při těžbě a zpracování nerostů, tím lépe.

 2. Odběr vzorků rudy

  Odběr vzorků rudného koncentrátu má zásadní význam pro stanovení životaschopnosti zásob rudy.

Doporučené články

Dokumenty

Všechna literatura
Všechna literatura

Globální podpora

Naše čerpadla poskytují rychlou návratnost investice díky rychlému servisu, dlouhé životnosti a eliminaci pomocných zařízení.

Náš tým má k dispozici celosvětovou síť podpory specializovaných techniků a může vám poskytnout technická řešení, ať jste kdekoli na světě.

Podpora