Prosesseringsutstyr for gruvedriftsindustrien

Teknologier for forlenget levetid i krevende applikasjoner

 1. Qdos-pumper til kjemikaliedosering

  Eliminerer alternative hjelpepumper for måling som kreves for nøyaktig, lineær og repeterbar måling for maksimalt utbytte i mineralgjenvinningsprosesser.

Pålitelig teknologi

Dagens gruvedrift og mineralsk prosesseringsindustri har et betydelig ansvar for å overholde miljøforskriftene. 

Vi forbedrer metodene for mineralutvinning av metalliske og karbonbaserte harde bergarter gjennom å øke driftseffektiviteten med robuste, langlivede pumper og slangeteknologier.

Verdens ledende i peristaltisk pumping

Moderne gruveoperasjoner og prosesseringsanlegg må være bærekraftige for å imøtekomme strenge forskriftsmessige krav. Metalliske oksider, sulfid- og karbonbasert malmutvinning samt reprosessering av slagg krever pumpe- og slangeteknologier som tåler tunglastapplikasjoner.

Våre peristaltiske pumper kan installeres i fjerne omgivelser for overføring av slipende slagg, uten ferskvannskilder for skylling av tetninger eller pakkbokser. Våre pumper kan brukes ved kjemiske målestasjoner, uten hjelpeutstyr for kontroll av trykk og gjennomløp eller utstyr for oppsamling eller screening, som vanligvis kreves for å oppnå sikre, nøyaktige resultater.

Disse ytelsene er konsistente gjennom hele mineralgjenvinningsprosessen, som flotasjon, CIL og utluting. Våre høykvalitetsprodukter gir sikre innsparinger i levering av arbeids- og prosessvann sammen med økt utbytte innen produksjonen av metaller og edelsteiner.

Egenskapene i slipende masser med høy faststoffandel og aggressive kjemikalier utgjør betydelige utfordringer for andre positive fortrengningspumper og sentrifugalpumper som anbefales for daggruver og operasjoner med harde bergarter. Våre peristaltiske pumper leverer vesentlige fordeler for sikker pumping av viskøse og slipende masser og vanskelige væsker i mineralutvinningsprosesser, som avvanning og utluting.

 • Ingen bevegelige deler i kontakt med produktet
 • Reduserer nedetid og senker omkostninger til vedlikehold
 • Selvprimende, kan kjøre tørr uten behov for beskyttelse
 • Betydelig mindre vannforbruk sammenliknet med andre pumper

Overføring av produkt med et innhold av tørrstoff på 80 %, eller høyt syrenivå, øker problemene for membran-, sentrifugal- og andre pumpetyper. Den eneste slitasjedelen på en peristaltisk pumpe er slangen eller røret, som kan skiftes på stedet.

Våre grove prosesspumper er unikt konstruert for gruvedrift og takler utfordringene med fortykkede slaggmasser, konsentratmating av filteret, overføring av slagg og kjemisk måling, kutter vedlikeholdskravene og senker dermed de totale driftskostnadene.

Presenterte produkter

 1. APEX-slangepumper

  APEX-slangepumper

  Gjennomløpshastigheter til 6200 l/t (27,3 USGM) og trykk opptil 8 bar (116 psi). Optimalisert for lang prosessdrift.

  Pumper - slangepumper

 2. Marprene rør

  Marprene rør

  Termoplastiske elastomerrør, spesielt motstandsdyktige mot oksiderende midler. 5 ºC til 80 ºC (23 ºF til 176 ºF) til 7 bar (100 psi).

  Rør - peristaltiske

 3. Corroflon-slange

  Corroflon-slange

  Slange med viklet innside for overføring av prosessvæsker der en jevn innside ikke er et spesifikt krav.

  Fleksible slangemontasjer

Applikasjoner

 1. Filtermating

  Vann er er verdifull ressurs, og jo mindre du trenger å bruke i dine gruvedrifts- og...

 2. Prøvetaking av malm

  Prøvetaking fra malmkonsentrat er vesentlig når man skal etablere levedyktighet for malmreserver.

Dokumenter

All litteratur
All litteratur

Global støtte

Våre pumper tilbyr en rask avkastning på investering grunnet rask service, lang levetid og ingen behov for hjelpeutstyr.

Med et globalt støttenettverk av spesialistingeniører i ryggen kan vårt team tilby tekniske løsninger, uansett hvor du befinner deg i verden.

Støtte

Vårt team står klart til å støtte deg

Vårt spesialteam for gruvedrift er her til å hjelpe deg med å lykkes.
Ring oss på +47 63 88 40 00 eller

Kontakt teamet