• Подкрепа

Декларация за обеззаразяване

Преди връщане на продукти те трябва да бъдат грижливо почистени/обеззаразени. Декларацията, потвърждаваща това, трябва да бъде попълнена и върната при нас преди изпращането на изделието.

От вас се изисква да попълните и върнете декларация за обеззаразяване, посочваща всички течности, които са били в контакт с оборудването, което ни се връща.

При получаване на декларацията ние ще издадем номер за упълномощаване за връщане. Запазваме си правото да поставим под карантина или да откажем всяко оборудване, което е без номер за упълномощаване за връщане.

Моля, попълнете отделен сертификат за обеззаразяване за всеки продукт и използвайте правилния формуляр, който обозначава мястото, на което искате да върнете оборудването. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете с нас за допълнителна помощ.

Декларация за обеззаразяване на Watson-Marlow

Моля, изпратете по имейл тази декларация, с подробности в долната част на формуляра, с конкретната държава на Watson-Marlow и получете номер за упълномощаване за връщане, преди да изпратите продукта(ите). Копие от тази декларация, както и етикет с упълномощаване за връщане трябва да бъдат прикрепени към външната страна на опаковката съдържаща продукта(ите).

Моля, попълнете отделен сертификат за обеззаразяване за всеки продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете с нас за допълнителна помощ.

Декларация за обеззаразяване на Watson-Marlow

Декларация за обеззаразяване на Flexicon

Когато връщате оборудване директно в завода на Flexicon, Рингстед, моля следвайте инструкциите в долния формуляр за обеззаразяване. Впоследствие нашият сервизен отдел ще ви изпрати "Упълномощаване за връщане на стоки/Упълномощаване за връщане на материали", което трябва да бъде прикрепено от външната страна на опаковката. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете с нас за допълнителна помощ.

За да изпратите флакон и бутилка с проби на Flexicon за пробно пълнене, моля, свържете се с нас на WMFsales.flexicon@wmfts.com.

Декларация за обеззаразяване на Flexicon

 

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете запознати с нашите последни новини.

Абонирайте се сега