• Wsparcie

Deklaracja dekontaminacji

Zwracane produkty muszą uprzednio zostać gruntownie oczyszczone/odkażone. W celu potwierdzenia tego faktu należy wypełnić deklarację i przesłać ją do nas przed wysłaniem produktu.

Przed zwrotem urządzenia należy przesłać wypełnioną deklarację odkażenia wraz z wyszczególnieniem wszystkich cieczy, które miały styczność z tym urządzeniem.

Po odebraniu tej deklaracji wystawiamy numer autoryzacji zwrotu (RMA). Zastrzegamy sobie prawo umieszczenia w kwarantannie lub odmowy przyjęcia każdego urządzenia bez numeru autoryzacji zwrotu.

Dla każdego produktu na odpowiednim formularzu należy sporządzić oddzielny certyfikat odkażenia wraz ze wskazaniem lokalizacji, do której ma zostać odesłane urządzenie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Deklaracja dekontaminacji Watson-Marlow

Przed nadaniem produktów niniejszą deklaracją należy wysłać na adres e-mail Watson-Marlow dla danego kraju podany na dole formularza w celu otrzymania numeru autoryzacji zwrotu. Kopia niniejszej deklaracji oraz etykieta autoryzacji zwrotu muszą zostać przyklejone na zewnątrz opakowania zawierającego produkty.

Dla każdego produktu należy sporządzić oddzielne świadectwa dezynfekcji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Deklaracja dekontaminacji Watson-Marlow

Deklaracja dekontaminacji Flexicon

W przypadku odsyłania urządzenia bezpośrednio do fabryki Flexicon w Ringsted należy postępować według instrukcji podanych w poniższym formularzu dekontaminacji. Następnie z naszego działu serwisowego zostanie przesłana „Autoryzacja zwrotu towarów", którą należy przykleić na zewnątrz opakowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Przed wysłaniem do Flexicon fiolek i butelek z próbkami do testów nalewania należy wysłać e-mail na adres WMFsales.flexicon@wmfts.com.

Deklaracja dekontaminacji Flexicon

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wiadomościami

Zapisz się teraz