Qdos CWT™

Revolutionerende kombination af kemikaliedosering med lang levetid

Qdos® Conveying Wave Technology

Qdos CWT er den nye standard for høj ydeevne med Watson-Marlows brancheførende sortiment af Qdos-pumper til kemikaliedosering. Conveying Wave Technology (CWT) har alle den peristaltiske pumpes fordele plus en markant længere levetid end traditionelle slangekonstruktioner.

Med Qdos CWT opnås suverænt præcis kemikaliedosering uden anvendelse af dyrt hjælpeudstyr.

Med det forseglede pumpehoved er der minimal operatøreksponering for kemikalier, og pumpehovedet kan udskiftes på sikker vis på mindre end et minut

  • Flowhastigheder på 500 ml/min med op til 9 bar
  • Til højtryksdrift med lang levetid
  • Driftsikker dosering med minimalt vedligeholdelsesbehov

 

 

qdos cwt

Videreudvikling af vores brancheførende Qdos-serie

Qdos CWT er konstrueret på basis af Watson-Marlows veletablerede Qdos-drevteknologi. Til Qdos-serien hører en bred vifte af tilvalgsløsninger til kommunikation og tilslutning. Operatør- og miljøsikker ved hjælp af:

  • Forseglet pumpehoved til kemikalietæt indkapsling
  • Software til lækagedetektering
  • Alarmfunktioner ved pumpesvigt

Qdos CWT-pumper doserer kemikalier højpræcist til bæredygtig vandbehandling.

Pumperne danner ikke luftlommer og doserer kemikalier konsekvent, bl.a. natriumhypochlorit, uden behov for overdosering, så der opnås stabil behandling.

Pumperne påvirkes ikke af svingende omgivelsestemperaturer og har lang levetid og derved lavere udgifter.

qdos-pumpe med cwt30-pumpehoved

Hvad er Conveying Wave Technology™?

Conveying Wave Technology er baseret på det peristaltiske princip ved hjælp af et specialudviklet væskekontaktelement.

Den peristaltiske pumpevirkning opnås ved hjælp af pumpens EPDM-væskekontaktelement (i stedet for en slange), der fungerer sammen med et PEEK-pumpehus. Derved udsættes væskekontaktelementerne for langt mindre belastninger.

I praksis betyder det, at en Qdos® CWT™ pumpe har markant længere levetid end en traditionel pumpe.

CWT med det specialudviklede væskekontaktelement har følgende fordele:

  • Ingen luftlommer
  • Stabil ydeevne også ved svingende temperaturer og tryk
  • Den mekaniske restitution sikrer konsekvent høj præcision i pumpens levetid

Kundecase

Kemikaliefødepumpe reducerer vedligeholdelsesbehovet og øger sikkerheden på vandrensnings-og genvindingsanlæg i Californien

qdos cwt ved kyst

Vandrensnings-og genvindingsanlægget San Luis Rey i byen Oceanside i Californien havde problemer med deres pumper til at tilføre natriumhypochlorit efter klortilsætning.

Ved at udskifte membranpumperne med peristaltiske Qdos-doseringspumper fik kunden et lavere vedligeholdelsesbehov og en betydelig mindre risiko for, at medarbejderne eksponeres for kemikalier.

Men anlæggets driftstryk steg til over 60 psi og overskred pumpernes driftsparametre.

De forhøjede driftstrykbetingelser passede derimod den nye Qdos® CWT perfekt.

Qdos-pumpens innovative konstruktion med Conveying Wave Technology sikrer en konsekvent ydeevne på lang sigt ved højere tryk på op til 100 psi uden at blive påvirket af luftlommer på grund af kemikalier, som f.eks. natriumhypochlorit, og de typiske luftlommer, der kan få nogle pumpetyper til at fungere utilstrækkeligt.

Ved behov for vedligeholdelse klares det hurtigt og sikkert uden værktøj ved at udskifte pumpehovedet.

Dokumentation

Få mere at vide om pumperne i Qdos-serien

Qdos® CWT er den nye standard for høj ydeevne med Watson-Marlows brancheførende sortiment af Qdos® pumper til kemikaliedosering.

Qdos-pumper til kemikaliedosering