Sådan fungerer centrifugalpumper

Centrifugalpumper er en af de mest udbredte maskiner inden for industri. Denne pumpeteknologi er baseret på to centrale komponenter, nemlig et pumpehjul og en diffusor med pumpehjulet og den indkapslede væske.

Teknologien forklaret

Centrifugalpumper er en af de maskiner, som er mest udbredt inden for industri. Denne pumpeteknologi er baseret på to centrale komponenter, nemlig et pumpehjul og en diffusor med pumpehjulet og den indkapslede væske.

Pumperne kan leveres i en lang række forskellige størrelser. Aksiale centrifugalpumper, som anvendes inden for kommunal vandforsyning, kan være meget store, mens de i boliganlæg kan være små og kompakte.

Det grundlæggende pumpeprincip

Væske passerer ind i pumpen via et indløb i pumpehjulets centrum ("sugeøjet"). Friktionen mellem væsken og overfladen på det roterende pumpehjul sætter væsken i rotation. Den roterende væske kastes derved ud af pumpehjulet ved centrifugalkraften. Det er det fænomen, der får genstande til at dreje om et midtpunkt, så de bevæger sig væk fra centrum. Det er sådan, at væsken opnår bevægelsesenergi.

Mængden af energi, der tilføres væsken, afhænger af tre faktorer, nemlig væskens vægtfylde, pumpehjulets rotationshastighed og dets diameter.

Fra pumpehjulet sendes væsken ind i diffusorkammeret og derfra til udløbet for til sidst at ende i systemet.

Dette pumpeprincip giver mulighed for høje flowhastigheder med lavt tryk. Desuden har dette princip den fordel, at flowet er pulseringsfrit, og derfor er denne pumpetype velegnet til processer, der kræver kontinuerlig pumpning.

centrifugalpumper

 

Det en typisk misforståelse, at krumningen af et pumpehjuls blade hjælper med at flytte væske ved at opfange og skubbe den videre igennem pumpen. Faktisk er formålet med hjulbladene at føre væsken ad den glattest mulige bane, mens den passerer igennem pumpen. Bagudbøjede pumpehjulsblade kan f.eks. hjælpe med at stabilisere flowforholdene ved høj hastighed og reducere belastningen på pumpemotoren. Derfor kan man finde ud af den rigtige rotation for et pumpehjul ved at se på dets bladkrumning.

Udfordringer med centrifugalpumper

Det er vigtigt at bemærke, at på grund af den måde, hvorpå centrifugalpumper overfører energi til væsken, skal pumpen være helt nedsænket og i direkte kontakt med den pumpede væske.

En centrifugalpumpe kan ikke pumpe luft og kan ikke overføre sugekraft. Derfor skal disse pumper spædes, inden der tændes for dem. Tilsvarende skal der under drift være overtryk, fordi pumpen ikke må tørløbe og ikke bør anvendes til formål, der kræver sugeløft. Hvis der er for lidt væske, er det ikke kun pumpefunktionen, som påvirkes. I så fald vil der også være kavitation i pumpen, som hurtigt vil svigte og typisk ikke vil kunne repareres.

  • Under kritiske sugeforhold må pumperne ikke tørløbe
  • Fast hastighed og begrænset hastighedsstyring
  • Pumpehjul kræver typisk en kompleks mekanisk tætning
  • Har svært ved at overføre slidende og tyktflydende væsker

Desuden er pumpekonstruktionen kompliceret i forhold til andre pumpetyper, bl.a. peristaltiske pumper, og kræver behørigt kvalificeret personale til vedligeholdelse og skift af tætninger.

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert