• OEM

Bredel-slangepumper til OEM

Industrielle slangepumper

Bredels slangepumper til kraftige belastninger kan pumpe slam, slibepasta og slidende væsker med 100 % volumetrisk præcision. I modsætning til membranpumper, rotationslobepumper og excentersnekkepumper er der ingen bevægelige dele, som kommer i kontakt med produktet, og der er ingen mekaniske tætninger. Den pumpede væske er 100 % indkapslet i en slange med lang levetid, så operatøren ikke kan komme i kontakt med kemikalier, slidende væsker eller slam. Alle Bredel-slanger er præcisionsbearbejdet for at opnå flowstabilitet og optimal pumpeydeevne ved pumpning af vanskelige væsker.

Der kan opnås flowhastigheder på op til 108 kubikmeter/time ved 16 bar, og Bredels industripumper kan håndtere væsker med op til 80 % tørstof. I modsætning til mange andre pumpetyper er flowet helt uafhængigt af ansugnings- og udløbsforhold. Kraftige lejer i pumperotoren og en særlig bufferzone beskytter tandhjulene mod aksiale og radiale belastninger og kontaminering. Bredel-industrislangepumper er de eneste på dette høje tekniske ekspertiseniveau til anvendelse med Bredels pumpedrev.

Et almindeligt slangeskift, der kun tager få minutter, kan udføres på stedet uden specialværktøj eller særligt kvalificeret personale. Den billige vedligeholdelse er blot endnu en god grund til, at stadigt flere fabriks- og driftsledere vælger Bredels pumper for at reducere driftsomkostningerne.

Produktsortiment