• Alkuperäinen laitevalmistaja, OEM

Bredel-letkupumput OEM-sektorilla

Teollisuuden letkupumput

Bredelin heavy-duty letkupumput käsittelevät kuluttavia liejuja, tahnamaisia aineita ja lietettä 100 %:n volumetrisella tarkkuudella. Toisinkin kuin kalvo-, lohkoroottori- ja epäkeskoruuvipumpuissa, liikkuvat osat eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa eikä pumpuissa ole mekaanisia tiivisteitä. Pumpattava neste on kokonaan pitkäikäisessä letkussa estäen käyttäjää joutumasta kosketuksiin kemikaalien, lietteiden ja liejujen kanssa. Jokainen Bredel-letku on tarkkuusvalmistettu, jotta varmistetaan virtauksen vakaus ja pumpun teho vaativissa nesteen käsittelysovelluksissa.

Virtausmäärät voivat olla jopa 108 kuutiometriä/tunnissa 16 baarin paineella. Pumppumme pystyvät siirtämään lietettä, jossa on jopa 80 % kiintoaineita. Toisin kuin monet muut pumpputyypit, virtaus on kokonaan riippumaton imu- ja poisto-olosuhteista. Kestävät laakerit pumpun roottorissa ja ainutlaatuinen puskurivyöhyke suojaavat vaihteistoa väännöltä ja saastumiselta. Ainoastaan Bredel-teollisuuspumput tarjoavat tällä tasolla olevaa teknistä asiantuntijuutta.

Letkun vaihto on helppoa ja vie vain minuutteja. Vaihto voidaan suorittaa paikan päällä ilman erityisiä työkaluja tai koulutettua henkilökuntaa. Alhaiset huoltokustannukset ovat yksi syy siihen, miksi yhä useammat valmistajat ja käyttöpäälliköt ottavat käyttöön Bredel-pumppuja.

Tuotevalikoima