• OEM

Bredel slangpumpar i OEM

Slangpumpar

Bredel-slangpumpar för tung drift hanterar nötande slam, lim och suspensioner med 100 % volymetrisk noggrannhet. Till skillnad från membranpumpar, lobrotorpumpar och PC-pumpar kommer inga rörliga delar i kontakt med produkten, och det finns inga mekaniska tätningar. Den pumpade vätskan är helt innesluten i slangen, vilket skyddar operatören från att komma i kontakt med kemikalier, suspensioner och slam. Alla Bredel-slangar är precisionsbearbetade för att säkerställa stabilitet och pumpprestanda i krävande tillämpningar för vätskehantering.

Det går att nå flöden upp till 108 m3/h vid 16 bar, och våra industripumpar kan pumpa upp till 80 % fasta partiklar i suspensionen. Till skillnad från många andra pumptyper är flödet helt oberoende av sug- och utloppsförhållanden. Kraftfulla lager i pumprotorn och en unik buffertzon skyddar växlarna från överhängande laster och kontaminering. Endast Bredels industriella slangpumpar erbjuder denna nivå av konstruktionsexpertis för sina drivenheter.

Ett enkelt slangbyte tar bara några minuter och kan utföras på plats utan specialverktyg eller utbildad personal. Den låga underhållskostnaden är bara ett av många skäl till att allt fler anläggnings- och driftschefer övergår till Bredel-pumpar för att minska sina driftskostnader.

Produktsortiment

  1. Slangpumpselement

    Förbättra driften av din slangpump med vårt tillbehörssortiment