Deklaracje zgodności

Dokumentacja zgodności

Niniejsze karty katalogowe wyszczególniają niektóre deklaracje zgodności, które odnoszą się do produktów WMFTS w zakresie toru przepływu cieczy. Te karty katalogowe opisują najczęściej wymagane deklaracje zgodności. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem WMFTS w sprawie wszelkich oświadczeń o zgodności, które nie zostały wymienione w tych dokumentach. Być może WMFTS będzie w stanie uzyskać konkretne informacje dla Twojego zapytania.

Należy pamiętać, że informacje wymienione w tych dokumentach zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców WMFTS. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje te są dokładne w momencie sporządzania tych dokumentów. Jednakże WMFTS polega na tych oświadczeniach dostarczonych przez naszych dostawców i nie przeprowadza żadnych konkretnych testów w celu zweryfikowania dostarczonych informacji. Użytkownik końcowy produktu powinien ocenić wszelkie dostarczone informacje i określić, czy są one wystarczające do oceny ryzyka.

Przewodniki podsumowujące

Światowy lider w produkcji pomp perystaltycznych i związanych z nimi technologii toru przepływu płynu

Aby zamówić produkt lub zadać pytanie zadzwoń na numer +48 22 853 04 53 lub

Skontaktuj się z ekspertem