• Informacje o WMFTS

Równe szanse

Różnorodność płci, wieku, kultury, doświadczenia i wiedzy fachowej

Uznajemy, że różnorodność pod względem płci, wieku, kultury, doświadczenia i wiedzy służy zwiększeniu naszej zdolności do skutecznego i etycznego działania. 

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasady równych szans w zatrudnieniu i zapewniamy, że wszyscy kandydaci i pracownicy są równo traktowani podczas rekrutacji, przeniesienia, awansu, szkolenia oraz oceny wynagrodzenia i świadczeń, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, religię lub przekonania, ciążę lub macierzyństwo, status małżeństwa lub związku partnerskiego.

równe szanse

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wiadomościami

Zapisz się teraz