Polityka prywatności

Administrator danych: Watson-Marlow Fluid Technology Solutions („my”, „nasz”)-

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w maju 2018 r.

Dbamy o ochronę prywatności użytkowników, zapewniając jednocześnie zoptymalizowaną obsługę naszej witryny internetowej oraz wiadomości e-mail o charakterze marketingowym poświęconych naszym produktom i usługom, jeśli użytkownik wyraził na nie zgodę.

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposoby gromadzenia danych użytkownika, który korzysta z naszej witryny internetowej wraz ze wszystkimi jej wersjami językowymi, a także sposoby wykorzystywania tych danych.

  1. Jakie dane gromadzimy i jak są one wykorzystywane
  2. Poprawianie i przechowywanie danych
  3. Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym
  4. Pliki cookie
  5. Media społecznościowe
  6. Zmiany w naszej polityce prywatności
  7. Kontakt z nami

1.  Jakie dane gromadzimy i jak są one wykorzystywane

Za pomocą formularza internetowego użytkownik może przesyłać zapytania oraz prośby, a ponadto może skorzystać z możliwości dodania swojego adresu e-mail do listy odbiorców wiadomości o charakterze marketingowym.

Używając formularzy kontaktowych na naszej stronie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas, używanie i przetwarzanie danych, które przesyła. Do tych danych należą imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy i inne przekazywane informacje.

Zaznaczenie opcji „yes” (Tak) w polu z pytaniem o chęć dołączenia do listy adresowej w formularzu internetowym spowoduje dodanie użytkownika do listy adresowej odbiorców najnowszych informacji o naszych produktach i usługach z danej branży. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zdanie i zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail.

2. Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym

Nie sprzedajemy, nie wprowadzamy do obrotu ani nie wynajmujemy danych użytkownika, a także nigdy nie ujawniamy informacji na temat użytkownika podmiotom zewnętrznym, chyba że jest to podyktowane koniecznością realizacji specjalnych wymagań użytkownika dotyczących zamówienia produktu bądź informacji, gdy firmy z naszej grupy mają możliwość świadczenia odpowiednich usług po uzyskaniu zgody użytkownika. Możemy być również prawnie zobowiązani do przekazania danych użytkownika policji lub dowolnym innym organom ustawowym.

3. Poprawianie i przechowywanie danych

Jeżeli w danych użytkownika przechowanych w naszej zabezpieczonej bazie danych zajdą jakiekolwiek zmiany, prosimy o przekazanie nam odpowiednich informacji, ponieważ aktualność przechowywanych danych jest dla nas bardzo ważna. Ze względu na bezpieczeństwo danych prosimy o podawanie tylko danych o charakterze biznesowym.

Zgodnie z przepisami mamy prawo oraz obowiązek przechowywać pewne rodzaje danych przez określony minimalny czas. Dane będą przechowywane do czasu, aż użytkownik skontaktuje się z nami i poprosi o ich usunięcie z naszej bazy danych.

Aby uzyskać kopię danych dotyczących użytkownika, które przechowujemy w naszej bazie danych, lub poprosić o ich usunięcie, należy się z nami skontaktować, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

4. Pliki cookie

Używamy plików cookie, aby korzystanie z naszej witryny internetowej było dla użytkowników jak najbardziej efektywne. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z witryny, ponieważ pewne funkcje działają lepiej dzięki nim. Ponadto informacje zwrotne, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, pomagają nam ulepszać witrynę. Wyświetlając tę witrynę, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii.

Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane przez witrynę internetową na urządzeniu, które wysyłają informacje z powrotem do witryny. Pliki te nie mogą szkodzić urządzeniu użytkownika ani negatywnie wpływać na jego działanie, ale gromadzą informacje, które możemy wykorzystać do ulepszenia witryny. Plik cookie może na przykład zapamiętywać strony, które użytkownik wcześniej odwiedził, aby umożliwić szybki powrót do nich. Takie pliki cookie są określane jako „trwałe” i wygasają po upływie pewnego czasu. Pozostają na urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte przez użytkownika. Używamy ich, aby łatwiej dostosowywać witrynę do wymagań użytkowników — na przykład wyświetlać trafne informacje, posługując się danymi dotyczącymi wizyt użytkownika

Interesuje nas, co podoba i nie podoba się użytkownikom w witrynie — to przede wszystkim opinie użytkowników pomagają nam ulepszać witrynę i usprawniać jej działanie. Stosujemy różne techniki śledzenia sposobu korzystania z witryny i dostosowujemy witrynę do potrzeb użytkowników.

Użytkownik, który zdecyduje się wyłączyć pliki cookie na swoim urządzeniu, może nadal korzystać z większości zasobów witryny, a sposób obsługi nie zmieni się znacząco. Ograniczeniu mogą jednak ulec funkcje oraz funkcjonalność witryny.

5. Media społecznościowe

Nasza polityka dotycząca mediów społecznościowych opisuje zasady interakcji z witrynami mediów społecznościowych. Obejmuje ograniczenia dotyczące praw autorskich dotyczących materiałów publikowanych w poszczególnych kanałach, prywatność, osoby wyznaczone do publikowania w imieniu firmy Watson-Marlow oraz nasz pełen protokół korzystania z mediów społecznościowych.

 6. Zmiany w naszej polityce prywatności

Jeżeli nasza polityka prywatności ulegnie jakiejkolwiek zmianie, wszelka odpowiednia dokumentacja zostanie zaktualizowana, a informacje o zmianach zostaną opublikowane w naszej witrynie internetowej. Dzięki temu użytkownicy będą zawsze świadomi, jakie dane gromadzimy, jak ich używamy oraz w jakich okolicznościach możemy je ujawnić.

7. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki lub danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pod adresem e-mail info.pl@wmfts.com lub adresem:

Watson-Marlow Sp. z o.o
Al. Jerzego Waszyngtona 146,
04-074 Warszawa,
PolSKA

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, oddział firmy Spirax-Sarco Engineering plc, Charlton House, Cirencester Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL53 8ER, Wielka Brytania. Numer w rejestrze: 596337.

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wiadomościami

Zapisz się teraz