• Nyheder

Ny Qdos 60 PU-pumpe til mere avanceret polymerdosering

  • Stigende efterspørgsel efter avancerede systemer til polymerdosering i vand- og spildevandsbehandling
  • Lancering af specialiseret Qdos 60 PU-pumpe til polymerdosering
  • Udbygger mulighederne for polymerdosering i processer med høje flowhastigheder

Med et voksende marked på globalt plan for avancerede systemer til polymerdosering lanceres den peristaltiske Qdos 60 PU-pumpe i pumpesortimentet fra Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) på et godt tidspunkt. Med denne pumpe kan operatører dosere polymerer effektivt, sikkert og præcist i alle former for anlæg til vand- og spildevandsbehandling.

Polymerer anvendes hovedsagelig til koagulering og afvanding i slambehandlingsprocesser. Ved afvanding af slam mindskes slammassen, hvilket kan reducere omkostningerne til opbevaring og bortskaffelse med op til 75 %.

Globalt er myndighedskrav stærkt motiverende faktorer for effektiv slamafvanding. Stabil og præcis dosering af polymerer i processen for slamafvanding er et krav for at sikre korrekt håndtering.

Qdos 60 PU sikrer præcise og repeterbare flow af en lang række vanskeligt håndterbare væsker, bl.a. tyktflydende væsker og alifatiske kulbrinter, ved lineære flowhastigheder på op til 60 l/t og tryk på op til 5 bar. Pumpen har høj forenelighed med komplekse polymerer, bl.a. polyacrylamid (PAM) og andre flokkulerings- og koaguleringsmidler, som anvendes til spildevandsbehandling.

Baseret på WMFTS' tekniske ekspertise igennem årtier samt forskning og udvikling er Qdos 60 PU optimeret til nænsom pumpning med lavt ”shear”, som beskytter polymerkæder og opretholder produktintegriteten. I lighed med Qdos 20 PU er den nye pumpe baseret på et slangemateriale, som modstår alifatiske kulbrinter og som dermed gør peristaltiske pumper mere kemisk kompatible.

Peristaltiske pumper har store fordele i forhold til membranpumper i PAM-doseringsprocesser, bl.a. præcision og driftsikkerhed. Der anvendes hverken membraner, ventiler eller tætninger, som kan tilstoppe.

Qdos-pumpernes yderst innovative konstruktion betyder, at det eneste af pumpen, som eventuelt kan blive nødvendigt at udskifte, er det patentbeskyttede ReNu-pumpehoved. Med ReNu-pumpehovedet opnås repeterbare og præcise flowhastigheder, og holdbarheden er længere ved anvendelse til vanskelige processer. Det tager mindre end et minut at udskifte ReNu-pumpehovedet og med et nyt pumpehovede har man en ny peristaltisk pumpe til at sætte i drift igen.

 

klärwerk heide

Adeel Hassan, produktchef hos WMFTS, udtaler: "Det nye Qdos ReNu PU-pumpehoved er en udbygning af anvendelsesmulighederne med vores Qdos-serie. Disse fleksible pumper kan anvendes til præcis og sikker dosering af væsker med op til 120 l/t og 7 bar tryk i forskellige processer inden for mange forskellige sektorer. De fås i forskellige størrelser med forskellige styringsmuligheder alt efter behov eller krav."

WMFTS forventer, at markedet vil vokse betydeligt, især pga. pumpens integrerede lækagedetektering og kemikalietætte indkapsling, hvilket reducerer operatøreksponering for kemikalier ved vedligeholdelse.

På et spildevandsanlæg i Heide i Tyskland anvender man Qdos 60 PU-doseringspumpen til nem dosering af selv vanskeligt håndterbare polymerer og andre kulbrinter.
"Vores teknikere melder om en høj grad af præcision, brugervenlighed og fleksibilitet kombineret med maksimal processikkerhed," fortæller Peter Dohrn, som er chef for spildevandsbehandling på renseanlægget.

"Det første pumpehovede fungerede problemfrit i et år, inden vi måtte udskifte det som en rent forebyggende foranstaltning, og det nye pumpehovede har fungeret uden problemer i det seneste halve år. Det tager få minutter at udskifte pumpehovedet."

For kunder i føde- og drikkevarebranchen er der også fordele ved at anvende Qdos 60 PU-pumpen, fordi den også er forenelig med fedtstoffer og olier. Desuden er pumpen godkendt af den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) og i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004.

Få mere at vide om den nye Qdos 60 PU-pumpe

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra os

Tilmeld