ReNu PU-pumpehoveder til peristaltiske Qdos pumper

ReNu PU-pumpehoveder til peristaltiske Qdos pumper

  • Markedsanerkendt polymerdosering til vandrensning
  • Præcist, repeterbart flow af kemikalier med et bredt spektrum af væskeviskositet
  • Proceskemisk tæt indkapsling, der reducerer operatørrisici ved vedligeholdelse

ReNu PU-pumpehoveder (af polyuretan) til peristaltiske Qdos® pumper er en fortrinlig løsning til dosering af polymerer. ReNu60 PU udbygger mulighederne med den nuværende serie af Qdos-pumpehoveder og til præcist og repeterbart flow af en bred vifte af kemikalier, bl.a. emulsioner baseret på polyacrylamid (PAM) og andre tyktflydende væsker og alifatiske kulbrinter.
ReNu PU-pumpehoveder kan leveres i 2 størrelser med samme konsekvente ydeevne ved forskellige flowhastigheder.

  • ReNu 20 PU: op til 28 l/t ved tryk på op til 4 bar
  • ReNu 60 PU: op til 60 l/t ved tryk på op til 5 bar

Forbedret doseringspræcision af polyacrylamid (PAM)

ReNu PU-pumpehoveder er en effektiv løsning til den stigende efterspørgsel globalt efter systemer til polymerdosering i vandrensningsanlæg. I de fleste af disse anlæg anvendes polymerer til at afvande slam, så det fylder mindre. Det reducerer omkostningerne til bortskaffelse og opbevaring af slamkagen med op til 75 %. Eksisterende brugere har opnået mærkbare proces- og erhvervsmæssige fordele ved at anvende ReNu PU-pumpehoveder i stedet for membrandoseringspumper.

Pumpehovedet til polyuretanslanger kan vedligeholdes på ét minut og er derfor en sikker løsning til mere produktiv dosering af polyacrylamid (PAM). Det gør ReNu PU velegnet til afvanding og koagulering i vand- og spildevandsrensningsprocesser.

  • Har høj forenelighed med komplekse polymerer, bl.a. PAM, og andre flokkuleringsmidler samt koaguleringsmidler, som anvendes til vandrensning
  • Den nænsomme pumpning med lavt shear beskytter komplekse polymerkædestrukturer samt produktintegriteten og -kvaliteten
  • Repeterbare, lineære flowhastigheder med stor nøjagtighed
qdos-slange

 

Ud over til dosering af PAM er PU-slanger også forenelige med forskellige ingredienser, som anvendes til føde- og drikkevareproduktion, og de overholder internationale krav til brug med levnedsmidler (FDA-bestemmelse 21 CFR177.1680 og forordning (EF) nr. 1935/2004, forordning (EF) nr. 10/2011).

PU-slanger anvendes desuden i vid udstrækning til dosering af olier, fedt og fedtsyrer.renu

Altid pålidelige resultater

Et forsyningsselskab ved Lake Michigan i Illinois, USA, har meldt tilbage, at ReNu PU er velegnet til præcis dosering af polymerbaserede flokkuleringsmidler. Forsyningsselskabet skulle rense spildevandsafløbet fra et kalkstensbrud, og ved at montere en Qdos-pumpe med et ReNu PU-pumpehoved kunne selskabet overholde vandkvalitetskravene ved hjælp af en driftssikker og nemt vedligeholdt løsning.

Et stort bryggeri i Storbritannien har også kunnet melde om gode resultater med det effektive pumpehoved. Bryggeriet har tidligere anvendt en membrandoseringspumpe til polymerdosering. Men den lille kontraventil i membranpumpen blev nemt tilstoppet af polymeren. Derfor skulle pumpen renses ofte, hvilket var en større opgave på grund af væskens høje viskositet.

Vi oplever ikke disse problemer med Qdos-pumpen, som doserer polymer driftsikkert ca. 12 timer hver dag," fortæller Dave Burrows hos SUEZ UK med ansvar for bryggeriets spildevandsrensning. "Jeg har kun godt at sige om driftsikkerheden og den nemme brug af både Qdos-pumpen og ReNu PU-pumpehovedet. Og når pumpehovedet nærmer sig ophør af dets levetid, får man brugbar besked om det. Det er nemt og hurtigt at udskifte, og vi er oppe at køre igen efter 5-10 minutter." Qdos 20 ReNu PU er vellykket på alle måder og uden de problemer, som ellers opleves over længere tid.

Se Qdos-pumperne til kemikaliedosering

Produkter og relateret indhold

Få mere at vide om pumperne i Qdos-serien

Qdos® CWT er den nye standard for høj ydeevne med Watson-Marlows brancheførende sortiment af Qdos® pumper til kemikaliedosering.

Qdos-pumper til kemikaliedosering