• Tuki

5 vuoden takuuehdot

Lue tarkemmat tiedot viiden vuoden vakiotakuusta, joka on nyt saatavilla kaikkiin 500-, 600- ja 700-sarjan peristalttisiin pumppuihin.

520-, 620- ja 720-koteloidut pumput

Tammikuun 1. päivän 2007 jälkeen ostettujen 530-, 630- tai 730-kotelopumppujen osalta Watson-Marlow Limited (”Watson-Marlow”) takaa alla olevien ehtojen ja poikkeusten mukaisesti, että Watson-Marlow, sen tytäryhtiöt tai valtuutetut jälleenmyyjät korjaavat tai korvaavat maksutta kaikki tuotteen osat, jotka vioittuvat viiden vuoden sisällä tuotteen valmistuspäivästä.

Kyseisen vaurion syynä on oltava joko viallinen materiaali tai valmistus. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muussa kuin pumpun käyttöoppaassa määritellyssä normaalikäytössä.

Watson-Marlow ei ole vastuussa mistään hävikistä, vaurioista tai kuluista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti sen tuotteisiin tai jotka syntyvät Watson-Marlow’n tuotteiden käytöstä, mukaan lukien muiden tuotteiden, koneiden, rakennusten tai omaisuuden vahingot tai vauriot. Watson-Marlow ole myöskään vastuussa mistään seuraamuksellisista vaurioista, mukaan lukien ja ilman rajoitusta liikevoiton menetys, aikatappio, haitta, pumpatun tuotteen menetys ja tuotantohäviö.

Tämä takuu ei velvoita Watson-Marlow’ta vastaamaan mistään siirto-, asennus-, kuljetuskuluista tai muista maksuista, joita saattaa ilmetä takuuvaatimuksen yhteydessä.

Edellä mainitun takuun ehdot (ja erityiset poikkeukset) ovat:

Poikkeukset:

  • Takuuta ei sovelleta normaalista kulumisesta johtuviin korjauksiin tai huoltoon tai mikäli kunnossapitoa ei ole suoritettu järkevästi ja asianmukaisesti
  • Kaikki letkut ja pumppuelementit, jotka ovat kulumisosia, ovat poissuljettuja
  • Tuotteet, joita on Watson-Marlow’n arvion mukaan käytetty väärin tai niissä on ilkivallasta, onnettomuudesta tai laiminlyönnistä johtuva vaurio, ovat poissuljettuja
  • Sähköinen ylijännite ei ole vian syy
  • Kemiallisesta syöpymisestä johtuva vaurio on poissuljettu
  • Kaikki pumppupään rullat ovat poissuljettuja
  • 620R-tuoteperheen pumppupäät eivät kuulu takuun piiriin, kun ne pumppaavat yli 2 baarissa ja yli 165 kierrosta minuutissa
  • 313/314- ja Microcassette-sarjojen pumppupäät ja mahdolliset 701-laajennuspumppupäät ovat poissuljettuja, mutta niiden yhden vuoden vakiopumppupäätakuu säilyy
  • Käyttölaitteelle, johon ne on liitetty, myönnetään viiden vuoden takuu, kuten tässä on esitetty
  • Lisälaitteet, kuten vuodonilmaisin, ovat poissuljettuja
toimintalinjaus

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla uusimmista uutisistamme

Tilaa nyt