Sådan fungerer stempelpumper

Stempelpumper er en type af positive fortrængningspumper. De fungerer ved at fortrænge væske ved hjælp af en frem- og tilbagegående pumpebevægelse.

Teknologien forklaret

Stempelpumper er en type af positive fortrængningspumper. De fungerer ved at fortrænge væske ved hjælp af en frem- og tilbagegående pumpebevægelse. En bestemt væskemængde indsuges i et lukket kammer, hvor væsken fastholdes, indtil den udledes ved et procesafhængigt tryk. Stempelpumper anvendes typisk i industriprocesser og på laboratorier, hvor der er brug for præcis og repeterbar funktionalitet. Det opnås med dette pumpeprincip også i processer ved høje tryk.

stempelpumpe

De forskellige typer af stempelpumper

Der er to hovedtyper af stempelpumper, nemlig med og uden ventiler. Stempelpumper med ventiler fungerer ved hjælp af et antal kontraventiler. Der er kugleventiler ved indløbet og udløbet til f.eks. flowstyring. 

Pumpeteknologien fungerer grundlæggende efter en kombination af principperne for både membran- og injektionspumpeteknologi. Pumpen har et centralt kammer, som væsken suges ind i og udstødes fra ved pumpestemplets bevægelse. Denne bevægelse påvirker ydeevnen direkte, dog er den begrænset af drivmotorkraften og det antal rpm, som pumpen kan arbejde med.

Både flow og tryk afhænger af pumpens størrelse. Jo mindre pumpekammeret rummer, desto højere tryk og lavere flowhastighed, meget tilsvarende som i en injektionspumpe. Omvendt vil et pumpekammer, der rummer mere, øge flowhastigheden, men samtidig reducere trykket. 

Stempelpumper uden ventiler har (som det fremgår af navnet på denne pumpetype) ingen ventiler. Den umiddelbare fordel ved det er færre bevægelige dele, der kan slides eller gå i stykker, hvilket både forlænger levetiden og øger den kemiske forenelighed. Denne teknologi er baseret på et stempel, der bevæges, og som har en snitflade, der spærrer for indløbet og udløbet, når stemplet bevæges frem og tilbage i kammeret. 

Ved denne pumpevirkning opnås større præcision og forbedret repeterbarhed ved drift i lange perioder. Denne pumpe har øvrige fordele i form af effektiv styring og stabile flowhastigheder med mellemtyktflydende væsker. De holder en god flowhastighed ved varierende viskositeter og kan håndtere tryk på middel og højt niveau.

Konstruktionsmæssige problemer

Stempelpumper er dyre at vedligeholde og skal adskilles ved behov for rensning, og selv efter adskillelse kan det være svært at gøre ordentligt. Derfor er der en øget risiko for kontaminering. Det er en stor ulempe under kritiske forhold, bl.a. i laboratorier, hvor sterilitetssikring er en nødvendighed.

Ventilerne i en stempelpumpe er tilbøjelige til at tilstoppe, hvilket gør pumpen uegnet til håndtering af medier med partikler. For at beskytte ventilerne kræver stempelpumper ofte hjælpeudstyr, som f.eks. sier, især ved behov for håndtering af tyktflydende væsker. Ventilerne øger samtidig antallet af bevægelige dele i pumpen, som f.eks. bundventiler til at opretholde ansugningen.

Fordelene ved peristaltiske pumper til håndtering af slidende medier

Væske i en peristaltisk pumpe fra WMFTS passerer igennem en slidbestandig slange. Der er ingen andre komponenter i væskebanen. Slanger kan skiftes på få minutter uden brug af specialværktøj eller kvalificeret personale og uden at afmontere pumpen.

WMFTS-pumper har bl.a. følgende fordele

  • Pumpning af tyktflydende og slidende væsker med lineært flow
  • Nemme at betjene og billige at vedligeholde
  • Intet behov for hjælpeudstyr til installation eller drift
  • Fortrinlig flowstabilitet og doseringspræcision

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert