• Support

5 års garanti

Læs om garantidækningen med vores 5-års garanti, der nu er standard til alle vores peristaltiske pumper i serie 500, 600 og 700.

Pumpemodel 520, 620 og 720

Alle pumper i serie 530, 630 og 730 købt efter 1. januar 2007 garanteres af Watson-Marlow Limited (“Watson-Marlow”) gratis reparation eller udskiftning af alle dele af et produkt, der måtte svigte inden for fem år fra produktets fabrikationsdato, gennem enten Watson-Marlow, dets datterselskaber eller autoriserede forhandlere, med forbehold for nedenstående betingelser og undtagelser.

Sådanne produktsvigt skal være opstået på grund af materiale- eller fabrikationsfejl og ikke som resultat af betjening af produktet, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen til pumpen.

Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for tab, skader eller udgifter, der er direkte eller indirekte forbundet med, eller der opstår som følge af brugen af selskabets produkter, herunder skader på eller beskadigelse af andre produkter, maskiner, bygninger eller ejendom, og Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for deraf følgende skader, herunder, uden begrænsning tabt fortjeneste, tidstab, gene, tab af det pumpede produkt og produktionstab.

Denne garanti forpligter ikke Watson-Marlow til at påtage sig omkostninger af nogen art til fjernelse, installation, transport eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med et garantikrav.

Der er følgende betingelser (og specifikke undtagelser) for ovenstående garanti:

Undtagelser:

  • Garantien gælder ikke reparationer eller service som følge af normal slitage eller mangel på rimelig og korrekt vedligeholdelse
  • Alle slanger og pumpeelementer betragtes som sliddele og er derfor ikke dækket
  • Produkter, som efter Watson-Marlows vurdering er anvendt forkert, misbrugt eller har været udsat for bevidst eller utilsigtet skade eller misligholdelse, er ikke dækket
  • Skader som følge af strømstød er ikke dækket
  • Kemiske angreb er ikke dækket
  • Ruller i pumpehovedet er ikke dækket
  • Pumpehoveder i serie 620R er ikke dækket af nogen garanti ved pumpning med tryk på mere end 2 bar over 165 rpm
  • Pumpehoveder i serie 313/314 og Microcassette-serierne samt overbygningspumpehoveder i serie 701 er ikke dækket og er omfattet af den normale etårige garanti på pumpehoveder
  • Pumpedrevet, som de er forbundet med, er dækket af den heri beskrevne femårige garanti
  • Hjælpeudstyr, f.eks. lækagedetektorer, er ikke dækket
erklæring

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra os

Tilmeld