Hvordan virker mekaniske membranpumper?

Mekaniske membranpumper er etablert som en av de mest populære positive fortrengningspumpetypene. Pumpenes popularitet skyldes for en stor del det enkle konstruksjonsprinsippet.

Forstå teknologien

Mekaniske membranpumper er etablert som en av de mest populære positive fortrengningspumpetypene. Pumpenes popularitet skyldes for en stor del det enkle konstruksjonsprinsippet. Pumpens eneste bevegelige del som kommer i kontakt med væsken, er ventilarrangementet og materialet i membranen. Med selvprimende membraner er pumpene godt egnet for væskeoverføringsapplikasjoner, særlig der hvor det kreves sugeløfting. Pumpeteknologien gir også kontrollerbare gjennomløpshastigheter, som gjør at de er en av de mest brukte positive fortrengningspumpene over et bredt spekter av bransjer, særlig i den kjemiske industrien for måleapplikasjoner.

Materialet i materialet i membranen gir pumpen god kjemiske kompatibilitet over sentrifugalpumper, stempelpumper eller lobepumper.

mekaniske pumper

Hvordan virker mekaniske membranpumper?

Det grunnleggende ved en mekanisk membranpumpe er at en side i kammeret dannes av en membran som er blokkert ved innløps- og utløpsportene via kuleventiler. Membranen er en rund skive av et fleksibelt materiale som skyves forover og bakover i et kammer via en mekanisk aksel. Når membranen trekkes innover på sugeslaget, blir kammerets volum utvidet, kuleventilen ved innløpet åpnes og slipper væske inn i kammeret. På utløpsslaget åpnes kuleventilen ved utløpsporten, og innløpsventilen stenges.

Fordelene ved peristaltisk teknologi

Der hvor utformingsprinsippet er enkelt, er ofte konstruksjonen av en membranpumpe kompleks, som gjør vedlikeholdet både anstrengende og utfordrende. Våre peristaltiske pumper er konstruert slik at vedlikeholdet skjer raskt, sikkert og enkelt.

Peristaltiske pumper gir også større nøyaktighet i måle- og doseringsapplikasjoner. Overdosering kan føre til unødvendig høye kjemiske krav, som, sammen med ekstra kostnader, blander høyere latente karbonemisjoner fra kjemisk produksjon og transport. Innen vannbehandling kan det for eksempel også føre til høye nivåer av kjemikalier i kloakkutløpet, som potensielt kan overskride forskriftsmessige grenser.

Den globale leder innen produksjon av peristaltiske pumper og tilhørende væskeløpsteknologier

Bestill eller still et spørsmål på +47 63 88 40 00 eller

Kontakt en ekspert