• Bredel

Slangepumper fra Bredel

Minimum vedlikehold, maksimum ytelse

Industrielle slangepumper

Bredel-slangepumper for store belastninger håndterer slipende oppslemming og deigaktige og tyktflytende masser med en volumetrisk nøyaktighet på 100 %. I motsetning til membranpumper, loberotorpumper og positive fortrengningspumper er det ingen bevegelige deler som kommer i kontakt med produktet, og det er ingen mekaniske pakninger. Det pumpede materialet flyter utelukkende gjennom en langlivet slange, dermed forhindres det at operatøren kommer i kontakt med kjemikalier, bunnfall eller slam. Alle Bredel-slanger er presisjonsfremstilte for å sikre strømningsstabilitet og pumpeytelse i tøffe væskehåndteringsapplikasjoner.

De kan oppnå gjennomløpshastigheter på opptil 108 kubikkmeter/time ved 16 bar, og våre industripumper kan håndtere væsker med opptil 80 % faststoff. Til forskjell fra mange andre pumpetyper er strømningen på ingen måte avhengig av forhold i suging og utløp. Tunglastlagre inne i pumperotoren og en unik buffersone beskytter girkassen mot overlast og forurensning. Det er bare de industrielle Bredel-slangepumpene som tilbyr dette høye nivået av teknisk ekspertise i sine drivverk.

Fullstendig beskyttet drivverk

bredel fullstendig beskyttet drivverk

Med direktekoblet teknologi kombinerer Bredel påliteligheten ved en fjernkoblet pumpe med det kompakte fotavtrykket til en nærkoblet pumpe. Tunglast rotorlagre inne i pumperotoren og en innovativ buffersone beskytter girkassen mot overlast og forurensning.

Spar tid og penger

Vedlikeholdskrevende membran-, loberotor- eller progressive hulromspumper når ikke opp til den robuste, pålitelige stabiliteten på kjøring døgnet rundt til Bredel-serien:

 • Ikke noe hjelpeutstyr, ventilsjekk eller forseglende vannstrømningssystemer
 • Pumper slipende slam, korrosive syrer, store faststoffer og væsker i gassform uten problemer
 • Ideell for høyviskøse eller skjæreømfintlige produkter
 • Tørrkjøring i det uendelige uten skader
 • Minimalt vedlikehold –bare slangen må skiftes
 • Sugeløftevne opptil 9,5 meter, og selvprimende
 • ±1% doseringsnøyaktighet

Peristaltisk slangepumpe... ingen pakninger eller ventiler som kan slites, gå tett eller lekke.

 1. bredel slangepumper

  Bredel slangepumpeserie

  Bredel slangepumper har en sugeevne på opptil 9,5 m, er tørrkjørende og selvprimende. Disse slangepumpene er utformet for store belastninger og håndterer slipende slam, etsende syrer og gassholdige væsker opptil 16 bar.

 2. bredel slangeelementer

  Presisjonsfremstilte slanger

  Bredel-slangene er unike når det gjelder kvalitet og sikrer maksimal kapasitet på pumpene våre. Fordelene ved en ekte, presisjonsfremstilt Bredel-slange vil alltid overgå en alternativ slange fra enhver annen produsent.

 3. apex slangepumpe

  APEX slangepumpeserie

  APEX slangepumpen har satt standarden for reduksjon av innkjøps-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Utformet for å håndtere alle doserings- og overføringsbruksområder opptil 8 bar.

Bredel slangepumpeserie

Slangepumper for tunglast

 1. Produkt

  Bredel slangepumper (65-2100)

  Bredel slangepumper (65-2100)

  Gjennomløpshastigheter til 108 000 l/t (475 GM) og trykk opp til 16 bar (232 psi). Gjør hjelpeutstyr overflødig.

  Pumper - slangepumper

 2. Produkt

  Bredel slangepumper (10-50)

  Bredel slangepumper (10-50)

  Gjennomløpshastigheter til 17 520 l/t (4623 USGPH) og trykk opp til 16 bar (232 psi). Gjør hjelpeutstyr overflødig.

  Pumper - slangepumper

 3. Produkt

  Bredel CIP-slangepumper

  Bredel CIP-slangepumper

  Gjennomløpshastigheter til 8500 l/t (37 USGM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Kompatibel med matkvalitetsslange.

  Pumper - slangepumper

 4. Produkt

  Bredel DuCoNite-pumper

  Bredel DuCoNite-pumper

  Gjennomløpshastigheter til 5250 l/t (23,1 USGPM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Malingsfritt, elektroplettert hus.

  Pumper - slangepumper

APEX™ slangepumpeserie

APEX slangepumper

Slangepumpen APEX fra Bredel har satt standard for å senke akkvisisjon samt drifts- og vedlikeholdskostnadene for lave til middels trykkapplikasjoner. APEX-pumpene er utviklet for et mer konkurransedyktig forhold mellom pris og ytelse i forhold til slangepumper med høyt trykk. 

Den høyere strømningen pr. omdreining betyr at APEX-pumpene kan kjøres ved lavere hastigheter samtidig som slangens levetid forlenges og slitasjen reduseres. Siden APEX ikke omfatter dyre slitasjekomponenter, som tetninger, ventiler, membraner eller rotorer som må vedlikeholdes, er den ideell for håndtering av slipende slam og aggressive kjemikalier.

Sammenliknet med andre pumpetyper er driftstidene til APEX betydelig lengre. Vedlikeholdet består av å skifte ut ett eneste slangeelement, en oppgave som kan utføres på få minutter.

Presisjonsfremstilte slangeelementer

Maksimaliserer produksjonstiden, minimaliserer driftskostnadene

Slangepumpene fra Bredel håndterer slipende slam samt deigaktige og tyktflytende masser med 100 % volumetrisk nøyaktighet. Viskøse væsker med opptil 80 % faste stoffer i suspensjon kan pumpes uten problemer.

Væsken er helt innkapslet i slangen, som betyr at ingen bevegelige deler kommer i kontakt med væsken som pumpes. Dette gjør slangen til den enkeltkomponenten som er viktigst i pumpen. Det er kun Bredels presisjonsfremstilte slanger fremstilt etter eksakte standarder som kan gi nøyaktige gjennomløpshastigheter, lang levetid og pålitelighet døgnet rundt.

Vi hos Bredel er et av de eneste pumpeselskapene som produserer egne høytytende slanger, særlig for bruk med våre egne slangepumper, og bruker gummiforbindelser av høy kvalitet, forsterket med lag av flettet nylon.

Tilbehør til slangepumpe

 

 • Gjør slangepumpens drift enda bedre
 • Beskytt prosesslinjen din
 • Maksimer slangens levetid
 • Overvåk pumpehastigheten nøyaktig

Viktige dokumenter

Prøvepakker med slanger av immersjonsmateriale

Optimalisert pumpeliv og effektivitet avhenger av at man velger korrekt slangemateriale i tøffe væskehåndterende applikasjoner. 

Prøvepakken med Bredel-slange er påført fullstendige slangematerialdata, inkludert temperaturmotstand, samt instruksjoner for nedsenkingstester.

Be om en prøvepakke med Bredel-slange

Bredel TCO-kalkulator

En ny TCO (totale driftskostnader)-kalkulator tilbyr bevis på at Bredel slangepumper kan spare tid, penger og materiale i utfordrende applikasjoner med håndtering av slipende væske.

Finn ut mer her

Bredel i sektorer

Bredel OEM-løsninger
Bredel OEM-løsninger