• Over WMFTG

Duurzaamheid

Door duurzaam te denken ontwikkelen we ons tot een slimmer, schoner en veiliger bedrijf.

De kracht van ons bedrijf wordt ondersteund door onze toewijding om ons duurzaam te gedragen. Ons werk verbetert de impact van onze klanten op het milieu en vergroot hun duurzaamheid, net zoals wij zelf voortdurend streven om onze eigen duurzaamheid te verbeteren.

Een deel van onze snelle geografische expansie van de afgelopen jaren heeft geleid tot de oprichting van speciale verkoop- en ondersteuningsfaciliteiten voor de productie over de hele wereld. Dit betekent dat onze producten en onze klanten worden ondersteund door een toeleveringsketen die bestand is tegen externe druk en krachten.

Door rekening te houden met onze productie kunnen we risico's beheersen en robuuste strategieën ontwikkelen om de uitdagingen van morgen aan te gaan, waar ter wereld we ons ook bevinden.

Als technologiebedrijf lopen we voorop op het gebied van innovatie. Om dit te ondersteunen doen we grote investeringen in onderzoek, ontwikkeling en infrastructuur. Onze teams over de hele wereld zijn verbonden en worden aangemoedigd om samen te werken in het streven om te excelleren. Dit geldt ook voor onze relatie met lokale gemeenschappen en de omgevingen waar we werken.

duurzaamheid

Onze werkomgeving

We streven naar uitblinken op het gebied van gezondheid en veiligheid, bevorderen diversiteit en gelijkheid, respecteren de mensenrechten, handelen in overeenstemming met onze kernwaarden en ons personeelsbeleid, en investeren in het ontwikkelen van de vaardigheden van onze mensen.

We doen dit om veilige, eerlijke en professioneel uitdagende werkplekken te creëren met mensen gemotiveerd zijn om te slagen.

Onze gemeenschappen

We vormen een goede kracht in lokale gemeenschappen

We richten ons op het ondersteunen van onderwijs in wetenschappen en engineering, en ondersteunen kansarmen of gehandicapten. Door in contact te staan met onze gemeenschappen helpen we bij het bouwen aan een betere toekomst voor de lokale bevolking, het ontwikkelen van talent van toekomstige ingenieurs, en het verbeteren van onze merkwaarde.

Onze omgeving

We nemen stappen om onze milieueffecten te minimaliseren en de waardevolle hulpbronnen van de planeet te beschermen door het water- en energieverbruik te verminderen, onze CO2-uitstoot te verlagen, en afvalwater en afval zoveel mogelijk te beperken en te beheersen.

Onze toeleveringsketen

We zullen een sterke toeleveringsketen opbouwen door continue verbetering en samenwerken met leveranciers, om hoge normen en duurzaamheidsfactoren nog verder in ons productontwerp te integreren.

Onze klanten

We zullen producten en diensten leveren die efficiëntie en productiviteit verbeteren en gebruik van energie, water en afval verminderen. Door te helpen de duurzaamheid van de activiteiten van onze klanten te verbeteren, bouwen we sterke relaties op voor de lange termijn, behouden we ons concurrentievoordeel en ontwikkelen we groeikansen.